up date locaties Udavum Karangal

up date locaties Helpende Handen India (7-7-2023) https://www.helpendehandenindia.nl/udavum-karangal-india/locaties

Lees meer »
Jeevan Community College

Helpende Handen Indiamiddelbare school èn beroepsonderwijsvoor kansarme meisjesThiruverkadu, Chennai, India Dit schooljaar zijn alle 102 meisjes, ook de 7 weesmeisjes van Udavum Karangal, geslaagd voor hun middelbareschooldiploma (vergelijkbaar met VMBO,HAVO en VWO). Een prachtig resultaat. Steven Vidyakaar, directrice Lara Steeward en alle docenten van de Helpende Handen school zijn trots op dit...

Lees meer »
Eindexamens 2023 HH-school

Eind examen op de Helpende Handen Ramakrishna Vidya Niketan School in Thiruverkadu, IndiaZoals elders beschreven verzorgd Helpende Handen sinds ongeveer 40 jaar (1997) voor kwalitatief goed basis- en middelbaar onderwijs voor met name de meest kansarme meisjes.Net als voorgaande jaren zijn ook dit jaar weer alle 102 studenten geslaagd. Een...

Lees meer »
India-SriLanka Feest 18-11-2023

India-SriLanka Feest Voor onze sponsoren en vrienden van beide stichtingen en voor alle belangstellenden organiseren wij, samen met de Venrayse stichting Mullai, op zaterdagmiddag 18 november 2023 in Venray een feestelijke middag met dans, muziek en een lopend buffet met heerlijk eten uit India en SriLanka. Te zijner tijd informeren wij u...

Lees meer »
Wilde Ganzen TV - HH dwarslaesie project

Wilde Ganzen TVHelpende Handen dwarslaesie project ‘paraSpara’Zondag 18 juni(ergens tussen 12.00 – 13.00 uur) Helpende Handen ondersteunt meer dan 150 dwarslaesie patiënten die bij de geboorte, door een ongeval op het werk of in het verkeer of door een verkeerde medische ingreep in een invaliderende situatie terecht zijn gekomen. Zij hebben in...

Lees meer »
Helpende Handen geitenproject

Helpende Handen geiten-project Parivartan (transformatie)Al eerder hebben wij geschreven over dit bijzondere en vooral succesvolle project.Zie onze Nieuwsbrief 21.Voor veel kansarme mensen is dit project een grote transformative in hun ‘verstoorde’ leven.Voor nu enkele foto’s

Lees meer »
Jeevan Community College

Het Jeevan Community College kan binnenkort in gebruik genomen worden.Het Helpende Handen Jeevan Community College wil kansarme (jonge) vrouwen, een voor iedereen betaalbare (para-) medische opleiding aanbieden, zodat zij straks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Binnenkort starten opleidingen voor: verpleegkundige, assistent oogheelkunde, operatieassistent, laboratorium assistent, fysiotherapie assistent, etc. Eerder...

Lees meer »
Moederdag 2023 in Helpende Handen

‘Happy Motherday, Pappa’ Ook in India en dus ook binnen Helpende Handen wordt Moederdag uitgebreid gevierd.Een belangrijk feest waar alle moeders zeer verdiend geërd worden.Bij Helpende Handen heeft dat een apart tintje. Steven Vidyaakar, of zoals iedereen hem noemt Pappa, is voor alle bewoners en zeker voor alle kinderen die zijn achternaam...

Lees meer »
Crematorium

Helpende Handen Crematorium Project Steven Vidyaakar bouwde, in samenspraak met de lokale regering, sinds het begin van de corona-uitbraak, een crematorium op LPG (gas). Zie op deze site eerdere berichtgeving. Deze manier van cremeren is vele malen milieuvriendelijker en voor de bevolking veel goedkoper dan het cremeren met hout. Inmiddels is...

Lees meer »
25 jarig jubileum Helpende Handen India

25 jarig jubileum STICHTING HELPENDE HANDEN INDIA  Op 30 december 1997 stapte Nic van Dee en zijn vrouw Juliane van Dee-Hasselblatt naar de notaris, die hun nobele doel erg goed gezind was. Onder de toenmalige naam: ‘Stichting Ontwikkelingshulp Derde Wereldlanden’ werd de stichting opgericht en werd de oprichtingsacte ondertekend. Destijds werd voor deze stichtingsnaam...

Lees meer »
Overzicht financien 2022

Zie voor het financieel-jaarverslag 2022: 'Over ons' en 'Jaarverslag'

Lees meer »
‘paraSpara’ dwarslaesie project

Duisternis bestaat alleen als er licht is! Helpende Handen dwarslaesie-project: ‘paraSpara’ In en in de nabije omgeving van Chennai heeft Helpende Handen / Udavum Karangal meer dan 100 dwarslaesie patiënten bezocht die bij de geboorte, op het werk, door een verkeerde medische ingreep of door een ongeluk in een invaliderende situatie terecht...

Lees meer »
up-date JCC 30-8-2022

De bouw van het nieuwe JCC gebouw vordert gestaag. Er wordt door veel mensen hard gewerkt. Zoals eerder aangegeven bouwt men in India geheel anders dan bij ons. De stijgers zijn gemaakt van houten palen die met touw aan elkaar worden gebonden. De bouwvakkers lopen meestal op slippers en dragen...

Lees meer »
up-date Crematorium 30-8-2022

Ook de bouw van het crematorium vordert gestaag. Even als de andere bouwvakkers kregen zij van Steven, namens ons, een stevige maaltijd aangeboden.

Lees meer »
een bijzonder succesvol geitenproject

Een Helpende Handen geitenproject zodat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en daardoor weer meer zelfvertrouwen en eigenwaarden krijgen en weer zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het Helpende Handen Parivartan (Transformatie) geitenproject wordt al enkele jaren gesponsord door Helpende Handen Nederland en een premie van Wilde Ganzen. Dit...

Lees meer »
Aanmeldingen HH-basisschool

Aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar bij de Helpende Handen Ramakrishnan Vidya Niketan (RVN) basis- en middelbare School. Zoals elk jaar worden er ook nu weer meer meisjes aangemeld dan dat er aangenomen kunnen worden. Dit jaar zijn het er echter beduidend meer dan eerdere jaren. Op de aanmeld dag voor de...

Lees meer »
Update bouw Crematorium

Crematorium Project Helpende Handen India. De bouw van het crematorium (zie eerdere informatie op deze website) is in volle gang. Ondanks de beperkende corona-maatregelen werd er, daar waar mogelijk en met instemming van de lokale regering, door gebouwd. Inmiddels zijn ook in India de corona-beperkingen goeddeels afgeschaald en kunnen de bouwvakkers...

Lees meer »
Update bouw Jeevan Community College

Update van de bouw van het Jeevan Community Centre (JCC) De bouw van het Jeevan Community College in Thiruverkadu, direct naast het Helpende Handen Gayathri-ziekenhuis, verloopt volgens plan. Ondanks de corona-beperkende maatregelen is er geen vertraging ontstaan. Hopelijk kunnen de vele meisjes/jonge vrouwen hier straks in de herfst, na het behalen...

Lees meer »
7 dialyse-apparaten

7 Dialyse apparaten voor het Helpende Handen Ziekenhuis in India Het Gayathri Ziekenhuis in Thiruverkadu zorgt voor goede en voor iedereen betaalbare medische zorg. Het doel van dit dialyse-project is: het op dagelijkse basis bieden van dialysebehandeling aan 18 nierpatiënten. Aangezien er geen dialyse-apparaten in de nabije omgeving voorhanden waren, moesten...

Lees meer »
Noodhulp Irula tribals

Noodhulp Helpende Handen in India schiet Irula-tribals in Sadayankuppam te hulp tijdens en na de corona-lockdown en de hevige overstromingen als gevolg van de recente moessons-regens. Meer dan 35 gezinnen zijn door de overstromingen dakloos geworden. Ze hebben niets te eten en kunnen niet zelf koken. De lokale regering zorgde...

Lees meer »
Hulp aan lepra-patienten (2)

Lepra-kolonies geholpen door Udavum Karangal.Recent kregen 90 Families in de Community Hall in de wijk Alapakkam een pakket met 25 kg rijst, voedselvoorziening en mobiliteit-hulpmiddelen.31 Gezinnen in de wijk Kalvari Nagar – 19 gezinnen in de wijk Solomon Nagar – 28 gezinnen in de wijk Bethel Nagar (leprakolonie) – 12...

Lees meer »
Hulp aan lepra-patienten

Hulp aan lepra-patientenDe ‘covid-angst’ neemt langzaam af in Chennai, maar de gevolgen van de lock-downs zijn er niet minder om: veel mensen hebben hun baan verloren, gezinnen moeten overleven zonder voldoende voedsel en andere basisbehoeften. Mensen met ziektes hadden en hebben het erg zwaar, zoals mensen met een dwarslaesie en mensen...

Lees meer »
Medemenselijkheid ... hulp aan de meest kwetsbare

Medemenselijkheid … In de voorbij Corona-maanden, zoals U hebt kunnen lezen, hebben veel mensen in India het erg moeilijk. Vooral de kwetsbare mensen, zoals gezinnen van dagloners, kwetsbare kinderen, ouderen en zieken, zwervers en daklozen hadden en hebben het nog steeds zwaar, ze zijn bang en lijden honger. In al deze...

Lees meer »
400.000 mondmaskers voor Helpende Handen

400.000 mondkapjes voor Helpende Handen in India. Zoals U in de kranten hebt kunnen lezen en op tv hebt kunnen zien wordt India momenteel, nu vooral ook in de plattelandsgebieden, ongekend hard getroffen door de Corona pandemie. Juist de meest zwakke kwetsbare en kansarme mensen, zoals dagloners, ouderen en zieke mensen...

Lees meer »
Gezinsherenigingen

Geestelijk zieke Manoj Kumar herenigd met zijn familie.De ouders van deze 21-jarige geesteszieke jongeman hadden hem als vermist opgegeven en waren verwoed naar hem op zoek. Toen hij op 16 september door onze maatschappelijk werker in zeer verwarde toestand werd aangetroffen en in veiligheid werd gebracht, was hij slechts gekleed...

Lees meer »
Helpende Handen crematorium-project voor corona-doden

Helpende Handen Crematorium ProjectIndia is razendsnel uitgegroeid tot een van de zorgwekkendste corona-brandhaarden van het moment. De situatie in India is ‘erger dan hartverscheurend’, aldus directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).Waarschijnlijk hebt u zelf de indringende beelden op tv gezien.  Steven Vidyaakar:‘De huidige Covid-19 situatie is hier erg grimmig. Wij zijn...

Lees meer »
start bouw Jeevan Community College

Start bouw ‘Jeevan Community College’Op vrijdag 23 april 2021 werd, door Steven Vidyaakar en een priester, de Bhoomi Pooja* uitgevoerd voor de bouw van het Jeevan Community College in Thiruverkadu, direct naast het Helpende Handen Gayathri-ziekenhuis.Enkele dagen daarvoor ontving Steven Vidyaakar de officiële toestemmingspapieren van de regering en wordt de...

Lees meer »
Huwelijk Ishana

Vrijdag 16 april 2021 Ishana Vidyaakar stapte in het huwelijksbootje met Kannan. De plechtigheid vond plaats op de Helpende Handen locatie Shanthivanam in Thiruverkadu.In aanwezigheid van familieleden en vrienden van de bruidegom en de inwoners, personeel en vrijwilligers van Udavum Karangal werd het huwelijk ingezegend met inachtneming van alle rituelen en formaliteiten. Ishana...

Lees meer »
Arumbu: verleden - heden - toekomst

Baby meisje op straat achtergelaten, gedoemd om te sterven. Schrijnende verhalen met gelukkig soms een mooie afloop. Recent (december 2020) stond er in de krant een verhaal over een te vroeg geboren baby die levend werd begraven in een aarden pot in Noord-India. De baby werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht...

Lees meer »
geiten en naaimachines voor kansarme mensen

Helpende Handen India geeft gratis geiten en trap-naaimachienes. Recent heeft HH Coimbatore, onder de naam Parivartan, gratis geiten en naaimachienes overhandigd aan mensen die na opvang en behandeling binnen HH weer zelfstandig zijn gaan wonen. Juist in deze Corona-tijd hebben deze mensen het extra moeilijk. Parivartan (Transformatie) is een empowermentprogramma voor...

Lees meer »
Jeevan Community College

Inrichting van het Jeevan Community College De bouwaanvraag van dit College is inmiddels officieel goed gekeurd door de lokale regering. De bouw zal binnenkort beginnen. Dit heeft iets langer op zich laten wachten, m.n. door de corona-situatie. Samen met de premie van Wilde Ganzen financieren wij een groot deel van het...

Lees meer »
nier-dialyse-apparaten

Nier-dialyse-apparaten voor het Helpende Handen ‘Gayathri’ Ziekenhuis.Sinds het begin van de Covid19-pandemie verstrekt Steven Vidyaakar, samen met zijn Helpende Handen teams, regelmatig een voedzame maaltijd en andere essentiële middelen aan veel zeer arme mensen in de omgeving van Thiruverkadu.De laatste maanden is er speciaal aandacht voor de meer dan 300...

Lees meer »
Jaarlijkse administratie-dag

Jaarlijkse dag van de administratief medewerker 12 maart 2021Deze dag werd feestelijk gevierd op het N-block-kantoor van Helpende Handen in Chennai. Steven Vidyaakar leidde de Pooja. Tijdens het officiële gedeelte kreeg het administratief-personeel, met een diensttijd van 10 jaar en langer, een certificaat van verdiensten en een Zilveren medaille.Daarna kregen...

Lees meer »
Bericht van Steven Vidyakaar

‘Je door het leven van anderen laten raken, je zorgen maken over anderen, empathisch zijn en geven aan de behoeftigen, het zijn allemaal kwaliteiten die ik heb gezien bij veel mensen met wie ik in de maanden juli tot en met september 2020 te maken heb gehad. Dit heeft me...

Lees meer »
Dank jullie wel donateurs

Steven en zijn staf hebben de voorbije maanden hard gewerkt. Duizenden mensen hebben zij, vanaf de begin fase van deze Corona-pandemie, dagelijks van voedsel voorzien. Er werden meer dan 50.000 voedzame voedselpakketten uitgedeeld. Ook nu nog worden er voedselpakketten uitgedeeld onder de armste. Veel Nederlandse donateurs en enkele fondsen hebben Helpende Handen...

Lees meer »
bewustwording borstkanker

Internationale dag van de borstkanker.Borstkanker is, na baarmoederhalskanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij (jonge) vrouwen en is verantwoordelijk voor 14% van de kankers bij Indiase vrouwen (meer dan 2 miljoen per jaar). De cijfers zijn de laatste jaren duizelingwekkend stijgen. Naar schatting krijgt elke vier minuten een Indiase vrouw...

Lees meer »
Helpende Handen scholen en Corona

Wereldwijd, zo schat Unicef, zullen in de nasleep van de pandemie minstens 24 miljoen kinderen niet naar hun klas terugkeren. Ook in India is ‘school’ een belangrijke stap naar een beter, onafhankelijker en veiliger leven. Door de strenge nationale Corona-maatregelen kunnen (kansarme) kinderen momenteel niet naar school en zijn vaak...

Lees meer »
Schoondrinkwater-project

Schoon water is van levensbelang. Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten … we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. Veel mensen in India, zoals ook in...

Lees meer »
Een eerlijke kans ...

Laptop-project kon niet verwezenlijkt worden.Pappa Steven, zijn staf en de docenten van de HH-school hebben alles in het werk gesteld de 132 laptops op tijd binnen te krijgen. Helaas is dat niet gelukt.Daarvoor zijn twee redenen voor: Ten eerste stegen de prijzen van laptops door de enorme aanvraag in de...

Lees meer »
Helpende Handen Corona-noodhulp 07

Drie zieke oudere uitgehongerde kwetsbare familieleden, die sinds de Corona-lock-down geïsoleerd leefden, zijn gered door medewerkers van het Helpende Handen project in Chennai, India. Maatschappelijk Werker Mohan: ‘Deze drie mensen leefden al tientallen jaren in totale armoede. Wij waren geschokt toen wij in het armzalige hutje de broodmagere uitgemergelde 60 jarige...

Lees meer »
Helpende Handen Corona-noodhulp 06

Ook in India is het einde van de ‘Corona-lockdown’ nog niet in zicht ….! Sinds 2 maanden is er, net als bij ons, een ‘lockdown’ in India. Dat heeft, zoals ik eerder schreef, een enorme impact op met name de arme en kwetsbare mensen; zieken, kansarme gezinnen en gezinnen van dagloners...

Lees meer »
Helpende Handen Corona-noodhulp 05

Inmiddels deelt Steven Vidyaakar en zijn team sinds ongeveer 6 weken dagelijks meer dan 1000 maaltijden uit aan zieken, armen en daklozen, migrerende dagloners-gezinnen. Ook krijgen enkele tientallen gezinnen van schoolgaande kinderen dagelijks 2 maaltijden per gezinslid. Het coronavirus verspreidt zich, vooral in de grote steden, nog steeds erg snel, maar...

Lees meer »
Anna Nagar Times: Helpende Handen deelt voedsel uit.

Anna Nagar Times / Chennai 3-5-2020 Udavum Karangal geeft voedsel aan daklozen. Door onze stafverslaggever Udavum Karangal heeft sinds 26 maart dagelijks 1000 voedselpakketten uitgedeeld aan een aantal daklozen, bedelaars en blinden in Thiruverkadu.Volgens Vidyaakar (oprichter) heeft de NGO tot nu toe 25.000 voedselpakketten uitgedeeld.Hij voegde eraan toe dat de vrijwilligers sociale afstand houden...

Lees meer »
Corona Crowdfundingsactie Dendron-HelpendeHanden-ambassadeurs

De 4 Dendron-HelpendeHanden-ambassadeurs willen Steven Vidyaakar graag financieel helpen, zodat hij de vele armen door de Corona-lock-down getroffen mensen van voedsel kan blijven voorzien. Inmiddels zijn Lin, Roos, Lieke en Liselotte een crowdfundings-actie gestart.Zij vragen om uw steun. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u/jij deze GoFundMe-campagne wilt delen...

Lees meer »
Dagelijks staan mensen in de rij ... 04

Dankzij uw steun ! Dagelijks staan er, op verschillende locaties, meer dan 1000 mensen in de rij wanneer de Helpende Handen medewerkers eten uitdelen. De rijen worden steeds langer. De medewerkers proberen vooral de meest kwetsbaren eten te geven. De nood is hoog ... en er is nog geen vooruitzicht wanneer...

Lees meer »
Helpende Handen Corona-noodhulp 03

Zoals eerder geschreven deelt Helpende Handen in India voedsel uit aan arme mensen. Mensen die dakloos, oud, blind, lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn.En aan de vele arme dagloners-gezinnen die geen inkomen meer hebben en geen plek hebben om te wonen en te koken. Hier zit u foto's die de afgelopen dagen...

Lees meer »
Helpende Handen Corona-noodhulp 02

Helpende Handen India verstrekt, in samenwerking met Wilde Ganzen, meer dan 1000 voedselpakketten aan arme Indiase mensen die door de Corona-situatie getroffen zijn.Het zal je maar gebeuren.Normaal werk je als dagloner, tegen een armzalig loontje, de hele dag hard om jouw gezin te onderhouden. Stenen of cement op je hoofd,...

Lees meer »
Helpende Handen in Corona-tijd

Helpende Handen India doneert dagelijks 1200 voedselpakketten. Ook India is in de ban van het Corona-virus. Gelukkig is het Helpende Handen project tot nu toe virus-vrij. Elke 3 à 4 dagen hebben wij in deze moeilijke tijd contact met Steven Vidyaakar. Zo blijven wij over en weer op de hoogte. Ook...

Lees meer »
Corona noodhulp

Beste lezer, Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: Udavum Karangal / Helpende Handen in India geeft sinds vorige week maandag meer dan 1000 maaltijden per dag aan lichamelijk e/o visueel gehandicapte mensen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische ziekte, alleenstaande ouderen, aan migranten, bedelaars, arme daklozen en...

Lees meer »
Jeevan Community College

Dit Jeevan Community College wil kansarme (jonge) vrouwen, een voor iedereen betaalbare medische opleidingen aanbieden, zodat zij straks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Inleiding:Helpende Handen (HH) omvat 3 onafhankelijke stichtingen.Voor waarschijnlijk elk mens zijn: een thuis hebben, onderwijs kunnen volgen en gezondheid, heel belangrijke levensgebieden. Sinds de oprichting in 1983 heeft...

Lees meer »
Dendron-India-reis december 2019

De leerlingen van het Dendron College, Horst aan de Maas, zijn inmiddels terug van een inspirerend bezoek aan Helpende Handen / India.De 4 leerlingen (15 jr.) en de 2 docenten zijn net voor kerstmis terug gekeerd van een indrukwekkende reis naar India. Onder begeleiding van Bart Veldpaus bezochten zij niet...

Lees meer »
Rickshaw Run India

Teams ‘Rickshaw Run India’ doneren aan Helpende Handen India 3300 Kilometer dwars door India. Van Jaisalmer in west Rajasthan, nabij de grens met Pakistan, naar Kochi in zuid-west Kerela, aan de kust van de Arabische Zee.Twee Nederlandse teams, met als teamnamen Pip en Flip-Flop, reden deze afstand met elk drie personen...

Lees meer »
Donatie gemeente Horst aan de Maas

Dendron leerlingen sponsoren zonnepanelen en een warmwaterboiler. De 4 Dendron leerlingen, die recent op bezoek zijn geweest bij het Helpende Handen project in India, hebben een cheque aan Pappa Vidyakaar overhandigd.De leerlingen hebben, voorafgaande aan  deze indrukwekkende reis, geld bij elkaar verdiend voor de aanschaf van enkele zonnepanelen en een warmwaterboiler.Pappa...

Lees meer »
Geitenproject

Geitenproject voor naar huis geplaatste bewoners van Helpende Handen In de laatste jaren is er, net als in onze westerse omgeving, veel veranderd in de behandelwijze van onder andere psychiatrisch zieke mensen, mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ook Helpende Handen in India richt zich de laatste jaren steeds meer op...

Lees meer »
Huwelijk Priya en Ratan

Huwelijk van Priya en RatanOp donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2019 zijn Priya en Ratan met elkaar getrouwd. Dit is een speciale gebeurtenis voor Udavum Karangal en voor Steven.Met dit huwelijk is zijn opvolging en de voortgang van Helpende Handen meer verzekerd.Steven is erg blij met dit huwelijk.De 28...

Lees meer »
HH-leerlingen bedanken leerlingen van de Hommel

Helpende Handen Schoolkinderen bedanken de Hommel schoolkinderen. Met de Hommel-sponsorloop-opbrengst van maar liefst € 5128,44 werden speel-leermiddelen aangeschaft. Ook deze keer gaf Wilde Ganzen weer een mooie premie van 50%. Samen met nog enkele andere donaties konden wij in totaal het prachtige bedrag van € 13.584,-overmaken naar de Helpende Handen...

Lees meer »
Award voor Jothi

Op zaterdag 2 maart jl mocht Jothi Selvakumar, hoofd van de Helpende Handen locatie ‘Karunai Illam’, de ‘Working Women Achiever's Award – 2019’ van de Ooruni Foundation ontvangen.‘Karunai Illam’ (huis van barmhartigheid) ligt aan de rand van Maduravoyal, een voorstadje van Chennai. Dit is een opvang-locatie voor vrouwen met een...

Lees meer »
Schoon en veilig drinkwater

Levend waterSchoon water is van levensbelang.Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten … we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.En … weet jij dat er...

Lees meer »
Wereldgezondheidsdag 2018

De Wereld-Geestelijke-Gezondheid-dag werd op 10 november feestelijk gevierd in Sakthivanam te Coimbatore.Er is veel geestelijk lijden, maar er zijn ook veel mooie overwinningen.Gnanam, 31 jaar, woont sinds zijn 14e in Udavum Karangal. Hij heeft een verstandelijke beperking en is slecht horend. De voorbije jaren heeft hij hard aan zichzelf gewerkt.De...

Lees meer »
Parivartan mobiele huisartsenpost

Mobiele huisartsenpost Parivartan.Samen met zijn team gaat Ratan, de beoogde opvolger van Pappa,  wekelijks de slecht toegankelijke Nilgiri Hills in. Hij bezoekt daar psychiatrisch zieke mensen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek. Daar waar mogelijk worden de mensen ter plaatse behandeld en over...

Lees meer »
cycloon 'Gaja'

Op 16 november jl liet cycloon ‘Gaja’ een spoor van vernielingen achter in een groot deel van de deelstaat Tamil Nadu. Meer dan 45 mensen kwamen om het leven. De schade aan huizen, andere eigendommen, bomen en de natuur was enorm. Meer dan 600.000 kokospalmen werden ontworteld, waardoor vooral veel...

Lees meer »
Basisschool de Hommel sponsort de HH-school

Recent overhandigde Hommel-school directeur meester Johannes, in het bij zijn van alle leerlingen en docenten, een cheque aan ons, Marijke en Bart Veldpaus, bestuursleden van de bekende stichting Helpende Handen India. Wij hadden in de week daarvoor aan alle groepen en alle leeftijden een gepaste hoopgevende presentatie verzorgd. Mede door...

Lees meer »
12 jaar later ... Tsunami-dorpje

Alle inwoners van de stad Chennai en Tamil Nadu zouden 26 december 2004 het liefst willen vergeten. Die dag verwoeste een alles vernietigende Tsunami de kust van de zuidoostelijke deelstaat Tamil Nadu en de vele gebieden die aan de Golf van Bengalen liggen. Deze Tsunami zaaide dood en verderf  en...

Lees meer »
125 Helpende Handen meisjes getrouwd

De vijfenzestig jarige Steven Vidyaakar heeft in de afgelopen jaren geregeld dat 124 van zijn dochters konden trouwen. Inmiddels heeft opa Steven 200 kleinkinderen! Hij wordt door iedereen liefdevol ‘Pappa’ genoemd. Uit respect spreken veel mensen hem, nu hij wat ouder is, aan met ‘Pappaji’.Steven was pas 34 jaar oud toen...

Lees meer »
voedzame maaltijd voor arme leerlingen

Een maaltijd voor kansarme leerlingen: Helpende Handen verstrekt een voedzame middagmaaltijd voor de leerlingen van de Helpende Handen School die onder de armoede grens leven (below poverty line – bpl). De belangrijkste doelstelling is dat geen enkele leerling de basis- en middelbare schoolopleiding niet kan volgen vanwege armoede of gebrek aan eten. Vandaar...

Lees meer »
Drie generaties in Helpende Handen

Nikoni, haar dochter Saranya en haar kleinzoon Tejaash.Drie generaties in Udavum Karangal .... Nikoni, destijds 30 jaar oud, werd op 25 november 1999 samen met haar 2-jarige dochtertje Saranya, gevonden op het treinstation van Chennai. Ze stond er helemaal alleen voor. Omdat ze uit Noordoost-India kwam, kon ze vanwege de taalbarrière...

Lees meer »
Helpende Handen Jeevan opleidingen

Veel nieuwe studenten hebben zich aangemeld voor de cursussen: Verpleeghulpassistenten en Thuiszorg voor (dementerende) ouderen. De 23e editie (jaargang 2018-19) van de bovengenoemde cursussen in het Jeevan Community College of Helping Hands werd op 5 juli 2018 geopend door Pappa Steven. Hij zegende de nieuwe studenten. Hij sprak over het belang...

Lees meer »
Wallabies geven knuffels en speelgoed

De Wallabies geven knuffels en speelgoed aan speciale kinderen van Helpende Handen, India. De 13 leerlingen en de 2 docenten ‘de Wallabies’, van Onderwijsgroep Buitengewoon Venray (ZMLK onderwijs) hebben de laatste les-periode aandacht besteed aan het thema: ‘Ik weet dat er verschillen tussen landen zijn’. De kinderen hebben met juffrouw Mariëlle en juffrouw...

Lees meer »
speelgelegenheid bij het Gayathri Ziekenhuis

Het Dendron College Horst en Helpende Handen India sponsoren een nieuwe veilige speelgelegenheid voor kinderen die òf opgenomen zijn in het Helpende Handen Gayathri Ziekenhuis òf met hun ouders moeten wachten voor een behandeling. Wilde Ganzen steunt dit initiatief met een donatie van 50%. Heerlijk ontspannen in de schaduw spelen kan...

Lees meer »
gered ...

Nadat een echtpaar (zie foto) de psychiatrisch zieke en verstandelijk beperkte 35 jarige Padma ergens in een buitenwijken van Chennai had gevonden namen zij via de politie direct contact op met Pappa. Deze jonge vrouw bleek al enkele maanden, geheel in de war, sterk ondervoed en erg vervuild, in deze...

Lees meer »
Opening Gayathri ziekenhuis

Opening van het Helpende Handen Gayathri ziekenhuis. Op woensdag 15 februari 2018, astrologisch gezien een zeer geschikte datum, werd het HH-ziekenhuis officieel geopend in aanwezigheid van enkele prominente lokale bestuurders en well-wishers, maar vooral veel Helpende Handen mensen (bewoners en stafmedewerkers) en mensen uit de omgeving die straks gebruik kunnen gaan...

Lees meer »
In zegening Gayathri ziekenhuis

In zegening van het Helpende Handen Gayathri  Ziekenhuis.Maandag 5 februari werd het Gayathri ziekenhuis feestelijk en traditioneel ingezegend. Het was een bescheiden hindoe ceremonie (puja) die door veel Helpende Handen inwoners en stafleden werd bijgewoond. Binnenkort zal het ziekenhuis officieel in gebruik worden genomen en zullen de eerste patiënten opgenomen...

Lees meer »
20 jarig jubileum Stichting Helpende Handen

20 jarig jubileum Stichting Helpende Handen IndiaEen moment om even bij stil te staan. Oprichting:Op dinsdag 30 december 1997 werd de oprichtingsakte ondertekend door notaris Weijs, het echtpaar Nic en Juliane van Dee en enkele bestuursleden. De notaris was zo vriendelijk zijn diensten gratis aan te bieden.Tot 23 mei 2011 werd...

Lees meer »
Dendron leerlingen in contact met leeftijdgenootjes in India

De 4 Dendron leerlingen, straks onze nieuwe Helpende Handen ambassadeurs, hebben de laatste dagen intensief opgetrokken met de leerlingen en docenten van de Helpende Handen School. Ongeveer 400 kinderen van deze school wonen in het HH-project, de andere ongeveer 1500 leerlingen komen uit kansarme gezinnen die in de omgeving wonen. Het...

Lees meer »
Reisverslag van de eerste dagen op het HH project

Leerlingen van het Dendron College worden bij aankomst begroet door Pappa Steven. Diede over de openingsceremonie:  De eerste dag dat we aankwamen werden we warm onthaalt door Pappa (Steven), de medewerkers en alle kinderen van het hoofdproject. Ze stonden allemaal klaar voor ons in een halve cirkel. We kregen een bloemenkrans...

Lees meer »
gratis voedzame maaltijd

Project: middag maaltijd voor zeer arme schoolgaande kinderen.‘Honger in de klas’ heeft een negatieve invloed op het leren en opgroeien van kinderen.Pappa Vidyaakar heeft dit 'midday-meal-initiative' in het leven geroepen voor de meer dan 100 HH-schoolkinderen, die afkomstig zijn uit een zeer arm gezin.Deze kinderen krijgen op school elke dag...

Lees meer »
Dendron ambassadeurs naar Helpende Handen

Op verzoek van Stichting Helpende Handen India, gaan 4 leerlingen en 2 docenten van het Dendron College voor de 4e keer naar Udavum Karangal in India. De leerlingen gaan goed voorbereid op reis. Ze gaan behalve naar toeristische bezienswaardigheden, zoals de mooie tempels van Madurai en Tiruvannamalai en het prachtige historische...

Lees meer »
Overstromingen in Chennai

Gisteren ontvingen wij van Pappa Vidyaakar onderstaand bericht met foto’s :Alhoewel de moessontijd volgens de meteorologische dienst al op 27 oktober zou beginnen, begon het pas op jl vrijdag 3 november hevig te regenen.Sinds vrijdag heeft het in de stad Chennai en de omgeving erg hard en veel geregend. In...

Lees meer »
Diwali 2017

Diwali is een van de meest blije en vrolijke feesten van India.Tijdens dit feest maken de mensen hun huis schoon, versieren ze hun onderkomen met bloemen en lichtjes en maken met gekleurde rijst een mooie welkomst-mandala voor bij de ingang. De mensen nemen een speciaal oliebad en dragen nieuwe kleding....

Lees meer »
Nederlands bezoek Parivartan, Coonoor

Medewerkers en bevriende collega bedrijven van Van Doren Engineers en Dutch Plantin bezochten op 4 oktober het Helpende Handen Parivartan-project in Coonoor. Ratan en zijn collega maatschappelijk werkers vertelden uitgebreid over dit mobiele huisartsen-project voor de meest (kans-)arme mensen die wonen in gehuchten in de Nillgiri Hills. Later bezochten ze...

Lees meer »
Gezondheidsdag

Elk jaar organiseert Helpende Handen, in het Jeevan gebouw, tegenover het nieuwe HH-ziekenhuis, een dag waarin de plaatselijke bevolking van Tiruverkadu geïnformeerd wordt over een gezonde leefstijl (m.n. voeding). Tevens kan men op zo’n dag gratis een medische test ondergaan. Dit jaar werd er gekozen voor een oog-test en het...

Lees meer »
jaarlijkse sportwedstrijden

Elk jaar worden er in India door het hele land sportwedstrijden georganiseerd voor middelbare schoolleerlingen. De leerlingen van de scholen van de regio Chennai / Madras hebben zich natuurlijk ook sportief met elkaar gemeten. Net als alle leerlingen deden de leerlingen van de Helpende Handen School fanatiek mee met o.a....

Lees meer »
voorlichting over misbruik van kinderen

De leerkrachten en begeleiders van de HH-school volgen jaarlijks een uitgebreide cursus m.b.t. ‘het herkennen van misbruik van kinderen’. Deskundige psychologen en studenten van de universiteit verzorgen deze cursus. Uitgebreid wordt ingegaan op de signalen die kinderen afgeven als er sprake is van misbruik of geweld. Ook wordt er ruim...

Lees meer »
Teachers-day 5 september 2017

Als een eerbetoon voor hun bijdrage aan de samenleving viert men in India, sinds 1967, op 5 september ‘Teachers-day’.5 September is de geboorte dag van dr. Sarvepalli Radhakrishnan (5-9-1888 / 17-4-1975). Hij was een groots leraar, filosoof en geleerde, een bekende diplomaat en de tweede president van India (1962-1967), maar...

Lees meer »
Award voor Ratan Vidyaakar

Ratan Vidyaakar heeft de leiding over het HH-project in Coimbatore en Madurai en over het Parivartan-mobiele huisartsen-project in de Nillgiri Hills.In Coimbatore geeft hij leiding aan Athmashakthi en Thanjam. Opvanghuizen voor respectievelijk mannen en vrouwen met een psychiatrisch ziekte e/o verstandelijke gehandicapt. Verder is hij verantwoordelijk voor:Sondham, een opvanglocatie voor weesjongens...

Lees meer »
Onafhankelijkheidsdag 2017

Op dinsdag 15 augustus werd deze dag groots gevierd op de HH-school. De leerlingen, de docenten en het ondersteunend personeel hebben deze dag deelgenomen aan verschillende evenementen, zoals dans, yoga, muziek. etc. Zoals gebruikelijk sprak Pappa Vidyaakar iedereen toe. De leerlingen luisterden aandachtig.

Lees meer »
speciaal onderwijs

Ook de kinderen met een verstandelijke e/o lichamelijke beperking gaan weer naar school. Deze leerlingen gaan niet meer naar het apart gelegen Jeevan-gebouw aan de rand van het dorp Tiruverkadu. Sinds enkele maanden gebruiken zij, net als alle andere schoolgaande kinderen, enkele klaslokalen op de HH-school. Deze leerlingen krijgen tijdens de...

Lees meer »
weer naar school

In India zijn de scholen weer begonnen. De vakanties zijn al weer geruime tijd voorbij. De kinderen uit de omgeving en de HH-kinderen gaan graag naar school. De nieuwe 16 klaslokalen worden intensief gebruikt. Sommige klassen zijn behoorlijk vol, maar dat is ook wel weer erg gezellig.

Lees meer »
drie HH-huwelijken

In de maand juli zijn drie Helpende Handen dochters van Pappa getrouwd.Saranya, Sindhu en Zeenath stapten in het huwelijksbootje.Deze traditionele hindoe feestelijke huwelijksinzegeningen vonden allen plaats binnen de Shanti Vanam locatie in Tiruverkadu.

Lees meer »
voortgang bouw HH ziekenhuis

Helpende Handen Gayathri Ziekenhuis in Tiruverkadu, nabij Chennai in de deelstaat Tamil Nadu, India. De bouw van het Helpende Handen ziekenhuis nadert zijn voltooiing. De droom van Pappa Vidyaakar wordt daarmee werkelijkheid. Nog enkele maanden zijn er nodig om alles netjes af te werken. De leidingen voor de computers, de...

Lees meer »
feest ter ere van God Shiva

Feest ter gelegenheid van de verjaardag van Natchathra Het is een van de tradities dat er in de Devi Karumariamman Tempel in Tiruverkadu ter ere van de verjaardag van God Shiva muziek gemaakt wordt. Deze trommelende groep mensen behoren tot één familie. Zij spelen drums vanaf hun kindertijd. Op verzoek van Pappa hebben...

Lees meer »
Parivartan 2 project

Ratan en zijn team breiden hun Parivartan regio in de Nilgiri Hills steeds verder uit. In de meest veraf gelegen dorpjes bezoeken ze mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische ziekte. Vaak is er ook sprake van lichamelijk lijden. Inmiddels hebben ze zo’n goede naam, dat ze, mede door de...

Lees meer »
Wereld YOGA-dag 2017

Internationale Dag van Yoga.De leerlingen van de Helpende Handen School hebben allemaal mee gedaan aan deze mooie inspirerende dag. Zij voelen zich verbonden met de alle mensen, wereldwijd’.De Verenigde Naties verklaarde, op verzoek van de heer Modi, premier van India, 21 juni als de ‘Internationale Dag van Yoga’. Op deze...

Lees meer »
Donatie Dendron College voor 'Moeder en Kind'

Donatie voor het Helpende Handen project ‘Moeder en Kind’ Samen met de premie van Wilde Ganzen doneren het Dendron College in Horst en de stichting Helpende Handen India een prachtig bedrag van € 32.936,-  voor deze zo nodige kraamafdeling van het nieuwe Helpende Handen ziekenhuis in Tiruverkadu, India.De leerlingen en docenten van...

Lees meer »

Jeevan Community College

Het nieuwe JCC gebouw

Parivartan geitenproject

Moederdag in Helpende Handen

25 jarig jubileum Stichting Helpende Handen India

bouwvakker: arbeidsongeschikt en geïnvalideerd door een ongeluk op de bouw

een bijzonder geitenproject

aanmelden voor de HH-basisschool

de bouw van het crematorium verloop voorspoedig

dialyse-behandeling

noodhulp aan Irula stamgemeenschap

blij met de rolstoel

Steven Vidyaakar deelt met zijn HH-team voedsel uit aan lepra-patienten.

de mondmaskers zijn op dinsdag 1 juni aangekomen

massale lijkverbrandingen van Corona-doden (foto van internet)

verleden - heden - toekomst

Ratan overhandigd naaimachines 

inzegening bouwgrond JCC

Steven overhandigd een zak rijst

Dank jullie wel.

Corona maatregelen worden uitgelegd

Meisjes verdienen een eerlijke kans ...

HH-hulp voor Indra en haar familie-leden

Helpende Handen deelt voedselpakketten uit op locatie.

in de rij voor een voedselpakket 

... dankzij uw steun !

Helpende Handen medewerker deelt voedselpakketten uit.

leven in een slum

rituele reiniging van de bouwgrond voor het nieuw te bouwen Jeevan Community College

Ratan overhandigt een koppel geiten 

Huwelijk Priya en Ratan
vrijdag 28 juni 2019

Jothi heeft een bijzondere award ontvangen.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile