een echte Pappa
liefdevolle verzorging
dankbaar

Doelstellingen Udavum Karangal India

Zoals u wellicht elders hebt gelezen is Steven Vidyaakar in 1983 gestart met zijn levenswerk. Dit na 30 jaar ervaring, eerst als verstoten kind, vervolgens als student en later als sociaal werker o.a. bij moeder Teresa in Calcutta. Wat begon met een verstoten baby is uitgegroeid tot een groot en groots opvangtehuis met verschillende locaties voor kwetsbare mensen.

Veel, heel veel mensen hebben in de voorbije meer dan 30 jaar, liefdevolle opvang en onderdak gevonden bij Steven en zijn teams. Kinderen, al dan niet lichamelijk of verstandelijk beperkt en wees, volwassen mannen en vrouwen met psychiatrische ziektes, een verstandelijke of lichamelijke beperking, getraumatiseerd, verstoten (dementerende) ouderen .. allen vinden een thuis bij Udavum Karangal. Om een indruk te krijgen verwijzen wij u graag naar het hoofdstukje locaties.

Steven Vidyaakar en zijn team werken 24 uur per dag, 7 dagen per week het jaar rond.
Voor Steven is het geen werken, maar ‘zijn leven’, zoals hij het zelf ervaart.

Het doel van Steven en zijn UK-teams is voor deze kwetsbare verstoten kinderen, volwassenen en ouderen een duurzaam veilig thuis te creëren, waar gezorgd wordt voor voeding, onderdak en kleding en waar ze liefdevolle aandacht krijgen en er aandacht is voor hun gezondheid. M.b.t. de gezondheid van de UK-bewoners en de arme mensen uit de omgeving heeft UK kleine gezondheidsposten geopend en rijdt er een mobiele huisartsenpost naar de verder weg gelegen gebieden. Elders kunt u lezen dat Steven en zijn team verre gaande plannen heeft een klein lokaal ziekenhuis te bouwen voor de kansarme bevolking.

Naast deze doelstelling is er ook aandacht voor de toekomst.
Daarvoor heeft Udavum Karangal in 1997 een grote basis- en middelbare school gebouwd, die gaande weg de jaren uitgebouwd is tot een volwaardige school die in de wijde omgeving een zeer goede naam heeft. Inmiddels hebben veel UK-kinderen en veel kansarme kinderen uit de omgeving deze Helpende Handen school doorlopen en een vervolgstudie gevolgd of werk gevonden. Zo helpt Udavum Karangal nog elke jaar veel jongeren zodat zij een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Voor de kinderen die, met name door de afstand, geen onderwijs kansen krijgen rijdt er een mobiele-schoolbus rond. Ook de kinderen met een verstandelijke e/o lichamelijke beperking krijgen onderwijs op de Jeevan school. 

Door daarnaast beroepsonderwijs aan te bieden krijgen ook mensen zonder of weinig opleiding een kans om voor zichzelf en hun eventuele gezin te zorgen en zich mede daardoor een volwaardig lid van de samenleving kunnen gaan voelen. Jonge vrouwen die de middelbare school hebben afgesloten kunnen bijvoorbeeld opgeleid worden tot verzorgende. Ongeschoolden kunnen o.a. een opleiding volgen tot riksja-chauffeur.

Binnen de Indiase samenleving heeft Udavum Karangal een stevige plaats ‘veroverd’. Juist door altijd bescheiden, betrouwbaar en duurzaam aanwezig te zijn midden in de samenleving kennen heel veel mensen het project en dragen het een warm hart toe. Al hoewel dit geen doel op zich is, is het wel een belangrijke welkome positieve ‘bijwerking’. De betrokkenheid van de omgeving groeit en groeit, waardoor ook de mede-verantwoordelijkheid groeit.

 

 

 

 

 

onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking

Robini leerde schrijven met haar tenen

WINGS: school on wheels bus

bouwvakkerskinderen worden door de leerkrachten naar de WINGS-bus begeleid

opleiding tot z-verpleegkundige

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile