personenbus voor Jeevan Community College

Helpende Handen India


Dit jaar geen 11-steden fietstocht of andere fysieke inspanningen meer. Wel verkopen wij weer zelfgemaakte jam bij ons huis in Hoogland. Kom gerust eens langs. 

Even een opfrissertje voor mensen die ons project nog niet kennen: Het is alweer 21 jaar geleden dat wij 4 maanden vrijwilligerswerk gedaan hebben bij Udavum Karangal (Helpende Handen) in Chennai in Zuid-India. Deze organisatie vangt te vondeling gelegde kinderen op en mensen die verstoten zijn door hun familie omdat ze psychisch ziek, verstandelijk beperkt, en/of ongewenst zwanger zijn. Zij leven op straat en zijn uitgesloten van medische zorg en onderwijs. Deze z.g. kastelozen vinden een veilig thuis in het grote gezin van papa Vidyaakar en krijgen de kans om op te groeien als volwaardige leden van de Indiase maatschappij.  Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website: helpendehandenindia.nl

Onlangs vierde Helpende Handen India het 25-jarig jubileum en sindsdien zijn, door middel van sponsoracties, veel dromen van papa Vidyaakar gerealiseerd.

 

De 15 jaar geleden gesponsorde bus wordt nog steeds volop gebruikt.

Het project is inmiddels uitgebreid met een basis- en middelbare school, een ziekenhuis, een medisch centrum en het nieuwe Jeevan Community College dat kansarme (jonge) vrouwen, een voor iedereen betaalbare (para-) medische opleiding aan wil bieden, zodat zij straks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Binnenkort starten opleidingen voor: verpleegkundige, assistent oogheelkunde, operatieassistent, laboratorium assistent, fysiotherapie assistent, etc. 
Voor het Community College is ons gevraagd een personenbus te sponsoren die de studenten nodig hebben voor bewustmakingscampagnes in omliggende dorpen, zoals voorlichting over gezondheid en hygiëne, vrouwen- en kind gerelateerde problemen enz. 
Ook kan ter plaatse hulp verleend worden omdat in de 15 persoonsbus ook de nodige apparatuur aanwezig is.

Samen met Wilde Ganzen hebben wij, Helpende Handen Amersfoort, van harte ja gezegd tegen dit zo nodige project. Het totaal hiervoor benodigde bedrag is € 24000,-- waarvan Helpende Handen  € 16000,-- zal bijdragen en Wilde Ganzen € 8000,--. 

Mocht je dit project willen steunen dan kan dat op:
IBAN/rekening NL 08 RABO 0128 1822 10 
t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort

Vriendelijke groeten
Ans en Kees Zijderveld
e-mail cazijderveld@hetnet.nl
tel. 06-81404398
website: helpendehanden

************************************

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 Amersfoort

Helpende Handen India 31-07-2021

Beste sponsor,

Het is alweer 18 jaar geleden dat wij 4 maanden vrijwilligerswerk gedaan hebben bij Udavum Karangal (Helpende Handen) in Chennai in Zuid-India. Het doet ons goed te zien dat meisjes, die toen nog peuter waren, nu gaan trouwen en volwaardig deelnemen aan het Indiase leven. Er zijn inmiddels meer dan 120 bruiden, die hun plekje gevonden hebben. Bijgaand sturen wij een foto van toen en nu. 

Graag brengen we je op de hoogte van het reilen en zeilen van ons project in India tijdens de Corona-periode. Begin vorig jaar, bij het uitbreken van de pandemie, kwamen talloze mensen van de een op de andere dag zonder werk te zitten en dus ook zonder inkomen. Udavum Karangal heeft maandenlang dagelijks voedselpakketten en medicijnen verstrekt aan de arme bevolking uit de omgeving. Hiervoor hebben wij (HH Venray en Amersfoort), met behulp van Wilde Ganzen een spoedactie opgezet. Deze actie heeft ruim € 35.000,-- opgebracht.   

Helaas is Udavum Karangal niet gevrijwaard gebleven van het corona virus. In het jongenspaviljoen is een uitbraak geweest wat geleid heeft tot 4 overledenen. Ook Papa Vidyaakar is vorig jaar besmet geweest en is kortdurend opgenomen in het ziekenhuis. 

Dit jaar geen fysieke inspanningen, zoals sponsorfietstochten. Wel verkopen wij weer zelfgemaakte jam bij ons huis in Hoogland. Kom gerust eens langs. 

Het werk van Helpende Handen India ligt uiteraard niet stil:  De laatste maanden is er speciaal aandacht voor de meer dan 300 nierpatiënten in de omgeving. Deze patiënten, die eenmaal per 2 á 3 dagen een dialyse moeten ondergaan, kunnen meestal niet meer werken en hebben dan ook geen inkomen.

Het zijn allemaal arme patiënten die voor een dialyse-behandeling naar ver weg gelegen ziekenhuizen moeten reizen. Mede hierdoor en de vaak hoge kosten stoppen veel patiënten met hun behandeling, met alle gevolgen van dien. Om deze patiënten tegemoet te komen gaan wij 6 hemodialyse-apparaten financieren. Binnen het Helpende Handen-ziekenhuis kunnen dan per dag 18 nierpatiënten behandeld worden. Iedereen kan voor een behandeling in aanmerking komen, maar de meest arme patiënten hebben voorrang en voor hen is de behandeling gratis. Voor mensen die het kunnen betalen geldt een marktconform-tarief. Samen met Wilde Ganzen hebben wij, Helpende Handen Venray en Amersfoort, van harte ja gezegd tegen dit zo nodige project. Het totaal hiervoor benodigde bedrag is € 79.514,-- waarvan Helpende Handen  € 53.000,-- zal bijdragen. Een groot deel hebben we al bij elkaar gespaard. 

Mocht je dit project willen steunen dan kan dat op
IBAN/rekening NL 08 RABO 0128 1822 10
t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort 

Vriendelijke groeten
Ans en Kees Zijderveld
e-mail cazijderveld@hetnet.nl
website: helpendehandenindia.nl

*******************************************

Vael Ouwe fietstocht voor Helpende Handen India 2019 uitgereden

UDAVUM KARANGAL            

Vael Ouwe fietstocht voor Helpende Handen India 2019 uitgereden 

In de stromende regen zijn we de “Vael Ouwe fietstocht” over de Veluwe begonnen, samen met mijn fietsmaatjes Jan, Sietze en Henk.
Na de eerste klimmetjes begon het droog te worden en was het al met al nog prima weer. Het was wel afzien met al die steile heuvels met als hoog(s)te punt de bekende Posbank. Weer een nieuwe ervaring voor ons en we hebben het weer gehaald.
fantastisch zoals jullie ons ook nu weer steunen voor het goede doel.

Evenals vorig jaar, een multi-inzetbare ambulance voor het vervoer van, op straat aangetroffen, psychiatrische- of terminale patiënten naar het ziekenhuis. Tevens te gebruiken door het medisch team om spoedeisende hulp te kunnen verlenen. Hiervoor is een bedrag nodig van € 14.680,-
Ongeveer de helft hebben we in 2018 al bijeengebracht.

Met de steun van Wilde Ganzen hebben we nu nog totaal € 5000.- nodig.
De stand is nu ruim € 2500.- dus we zijn over de helft.

Hartelijk dank aan allen die mij gesponsord hebben. Jullie meeleven is hartverwarmend 

Als je nog niet gesponsord hebt en je wil toch nog meedoen, dan kan dat door een bedrag te storten op Bankrekening:  NL 08 RABO 0128 1822 10 t.n.v. Stichting Helpende Handen India te Amersfoort. De actie loopt nog maanden door. Alvast heel hartelijk dank

Je kunt me volgen op facebook: Helpende Handen India Amersfoort
Kees Zijderveld.
Tel. 06-81404398
e-mail cazijderveld@hetnet.nl

Meer informatie over Helpende Handen kun je lezen op de website www.helpendehandenindia.nl (doorlinken naar Amersfoort)

                                                             

 

 

 

***************************************

                 Financieel jaaroverzicht 2018 Helpende Handen afd. Amersfoort
                         IBAN/rekening: NL 08 RABO 0128 1822 10
Inkomsten Uitgaven
Jamverkoop  600.00 Totaal gestort op rek. Wilde Ganzen
voor jaarproject 2017  1,803.00
Diaconie PKN Wormerveer  125.00 voor jaarproject 2018  3,200.00
Kindersponsoring  1,436.00
Vrije Giften  840.00 Bankkosten  144.00
11-st fietstocht  2,600.00
 5,601.00 € 5,147.00

*********************************************

Opening HH ziekenhuis

Beste sponsor,
Met een feestelijke ceremonie werd op 15 februari het Gayathri Hospital in Thiruverkadu geopend.
Momenteel kunnen op de afdeling voor ambulante zorg al patiënten worden behandeld. Over een maand zal ook de verpleegafdeling operationeel zijn. Wat fantastisch dat er nu zoveel mensen kunnen worden geholpen voor wie medische zorg voorheen onbereikbaar was.                                                             
Ook door jullie geweldige bijdragen van het afgelopen jaar is dit mogelijk geworden! Wij hebben in totaal € 20.000  kunnen doneren. Daarvan is ruim € 13.300  door sponsors bijgedragen, de rest werd door Wilde Ganzen aangevuld.
Hartelijk dank.


 

 

 

Papa Vidyaakar stuurde ons onderstaand bericht:

Dear Well Wishers,
Greetings from the Family of Udavum Karangal!
It was great moment when the family of Udavum Karangal celebrated the inauguration of its  Community Health Care Centre  - Gayathri Hospital, on 15-02-2018.
As it is said “ Hope is the Pillar that holds up the world” – We hope of having a great communion with humble people like you for a healthy future of the people around us and the humanity at large.
We pray to GOD for your well being, happiness and prosperity.
Thank you,
With regards ,Vidyaakar 

Vriendelijke groeten
Ans en Kees Zijderveld.

 

IBAN/rekening NL 08 RABO 0128 1822 10
t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort.
e-mail cazijderveld@hetnet.nl

*********************************************************

Financieel jaaroverzicht 2017

Financieel jaaroverzicht 2017 Helpende Handen afd. Amersfoort

Toelichting: 

Het jaar 2017 was buitengewoon succesvol. Onze fietstocht naar Berlijn heeft
de nodige publiciteit- en meer sponsors opgeleverd.
Mede door spontane acties van de sociale werkgroep 'ONE' uit de Brugkerk Amersfoort en enkele grote donaties is het streefbedrag voor ons jaarproject, de verpleegafdeling voor het Ziekenhuis, nu al bereikt en is inmiddels overgemaakt aan Wilde Ganzen.

Het jaarproject 2017.0037 is de financiering van de verpleegafdeling van het nieuw te bouwen ziekenhuis in Thiruverkadu.
De storting voor HIV-medicijnen komt uit het voordelig saldo van 2016.
Het gestorte bedrag voor kindersponsoring is aangevuld vanuit de vrije giften.
Het bedrag van de vrije giften is dit jaar beduidend hoger dan vorige jaren door enkele forse donaties.

********************************************

Sponsorfietstocht van A(mersfoort) naar B(erlijn) volbracht

We hebben het gehaald: 1051 km. was de totale afstand langs de Europaroute R1 van A(mersfoort) naar B(erlijn). Een fantastische aankomst bij de Siegesäule waar we door Edwin werden verwelkomd met bloemen en een lunchpakket en bij de Brandenburger Tor kregen we een medaille omgehangen. Het was best een pittige tocht, waarbij we regen, slechte paden, steile hellingen en vooral zadelpijn hebben getrotseerd. Buiten een paar schaafwonden van Jan en wat wespensteken bij mij zijn we er ongeschonden van af gekomen.

Het was elke dag weer een verrassing waar we gingen overnachten. We hebben zelfs een keer in het hooi geslapen. Al met al een onvergetelijke ervaring die we niet graag hadden willen missen.
Door onze leeftijden (71 en 75 jaar) en het doel waarvoor we fietsten kregen we nogal wat media-aandacht na een artikel in het AD/Amersfoortse Courant. Tijdens de tocht werden we diverse keren geïnterviewd door RTV Utrecht, omroep Max en de EO.
Op die manier konden we in rechtstreekse radio-uitzendingen ons verhaal vertellen.
Ook hebben we veel volgers op onze  facebookpagina: Helpende Handen India Amersfoort.
Het gaat er tenslotte om, zoveel mogelijk mensen te bereiken voor sponsoring van het doel waarvoor we fietsten: De verpleegafdeling van het in aanbouw zijnde ziekenhuis van Udavum Karangal (ons project) in Chennai voor de bewoners van het project en de arme bevolking uit de omgeving die anders verstoken zou zijn van medische zorg.
De tussenstand is nu al meer dan € 2.000.- .
Wilde Ganzen subsidieert ons met 50% van het gesponsorde bedrag.
Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling en support tijdens de fietstocht.
Vooral ook hartelijk dank aan de sponsors die een bedrag hebben gedoneerd of toegezegd.
De actie loopt nog door tot begin volgend jaar, dus je hebt nog alle gelegenheid om te sponsoren op onderstaande bankrekening.
We houden je op de hoogte van de resultaten.
Kees Zijderveld.
Tel. 06-81404398
e-mail cazijderveld@hetnet.nl
Bankrekening NL 08 RABO 0128 1822 10 t.n.v. Helpende Handen India Amersfoort onder vermelding van: Fietsen van A naar B.
Meer informatie over het project kun je lezen op de website www.helpendehandenindia.nl (doorlinken naar Amersfoort) of via fb Helpende Handen India Amersfoort.

******************************************

Udavum Karangal

Geen 11-stedensponsorfietstocht voor Helpende Handen India in 2017
Wel 11-dagenfietstocht van A(mersfoort) naar B(erlijn)

Een jarenlange droom gaat in vervulling:
Op dit moment wordt er in Thiruverkadu (Chennai) door Udavum Karangal (ons project) een ziekenhuis gebouwd voor de bewoners van het project en de arme bevolking uit de omgeving die anders verstoken zou zijn van medische zorg.
Wij hebben vanuit Amersfoort toegezegd om in 2017 actie te gaan voeren voor een onderdeel hiervan: een verpleegafdeling waar patiënten na een behandeling nazorg krijgen en kunnen worden geobserveerd.
Het wordt een afdeling met 6 bedden voor vrouwen en 6 bedden voor mannen.
Er zijn voor ons project al diverse acties gevoerd zoals workshops, een veiling, collectes e.d. dus het begin is er.
We hopen  € 13.300,-  bij elkaar te sparen. Wilde Ganzen vult dit aan tot  €20.000.- 

Zoals al eerder aangekondigd gaan we dit jaar voor een nieuwe uitdaging:
samen met mijn fietsmaatje Jan van Houten fiets ik de ca. 1000 km. langs de Europaroute R1 van A(mersfoort) naar B(erlijn), waar onze zoon en schoondochter wonen. Volgende week is het zover. We trotseren zadelpijn, tegenwind, lange hellingen en alles wat je zoal tegenkomt bij zo’n lange tocht. 

Je kunt ons nu al sponsoren door een bedrag te storten op onderstaande bankrekening of  later als we de tocht volbracht hebben. 
We houden je op de hoogte van de resultaten.

Kees Zijderveld.
Tel. 06-81404398
e-mail cazijderveld@hetnet.nl

Bankrekening NL 08 RABO 0128 1822 10
t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort onder vermelding van: Fietsen van A naar B.

Meer informatie over het project kun je lezen op de website www.helpendehandenindia.nl (doorlinken naar Amersfoort)

***************************************

Omzien Naar Elkaar

De contactgroep O.N.E. (Omzien Naar Elkaar) is spontaan een actie voor ons ziekenhuisproject begonnen.

In januari hebben zij een winterfair georganiseerd en in februari werden er een aantal workshops gegeven zoals: koffielikeur en advocaat maken, vogelhuisjes zagen enz. 
De opbrengst tot nu toe is ruim € 1300,-- en zal in mei worden afgesloten met een benefietconcert en een veiling van mooie en bijzondere artikelen.
Hierbij alvast een impressie van de activiteiten in De Brug.

***************************************************************

Financieel jaaroverzicht 2016, Amersfoort

Financieel jaaroverzicht 2016 Helpende Handen afd. Amersfoort
IBAN/rekening:
NL 08 RABO 0128 1822 10
 
    Inkomsten        Uitgaven
Jamverkoop         595,00 Bankrek. UK SB 052201000005908  
PKN Wormer         680,00 voor overstroming      4.300,00
PKN Wormerveer      2.831,00 voor kindersponsoring      2.040,00
Kindersponsoring      1.436,00 voor (HIV) medicijnen      1.000,00
Vrije Giften         864,00 Totaal gestort op rek. Wilde Ganzen  
11-stedensponsorfietstocht      4.260,00 voor jaarproject 2015.0054      3.637,00
Actie voor overstroming         441,00 Bankkosten         162,00
  11.107,00    €11.139,00

Toelichting: 
- Het jaarproject 2015.0054 is een personenbusje annex ambulance voor het revalidatie-
centrum in Madurai.
- Dit project liep door tot mei 2016.
- De storting voor HIV-medicijnen komt uit het voordelig saldo van 2015.
- De actie voor de overstroming liep door tot januari 2016.
- Het gestorte bedrag voor kindersponsoring is aangevuld vanuit de vrije giften.

**********************************************************************

11-stedensponsortocht 2016 voor HH

Udavum Karangal  

11-stedensponsorfietstocht voor Helpende Handen India 2016

Beste sponsor,

Het is weer gelukt, 235 km. fietsen langs de bekende Friese 11 steden op pinkstermaandag met nog 13600 andere enthousiastelingen.

Het was de koudste Pinksteren sinds 80 jaar dus moesten we ons warm aankleden. De noordwesten wind (kracht 4) deed z’n best om ons flink moe te maken, maar werkte weer mee als we naar het zuiden fietsten. De overal in Friesland aanwezige regenbuien lieten ons ongemoeid, dus dat viel weer mee.

Na een onfortuinlijke val met beschadigd gezicht, gekneusd borstbeen, lichte hersenschudding en kapotte bril heb ik de tocht toch uit kunnen rijden en in Bolsward wachtte mijn 23e 11-stedenmedaille.

Al met al een enerverende en zware tocht. Het blijft een superlange afstand voor 1 dag.

Zoals we al hebben aangekondigd is de opbrengst bestemd voor een patiënten-busje voor gratis vervoer van de ongeveer 130 patiënten  uit de omliggende dorpen van- en naar het revalidatiecentrum in de buurt van Madurai, waar straatarme psychisch zieke mannen en vrouwen de nodige medische verzorging en medicatie krijgen om zo een waardig bestaan te kunnen opbouwen.

Meer informatie over het project en een verslag met foto’s van onze reis er heen kun je lezen op de website www.helpendehandenindia.nl (door-linken naar Amersfoort)       

Het busje gaat er, met subsidie van Wilde Ganzen, zeker komen want van het nog ontbrekende bedrag van € 4000,-- is al bijna € 3000,-- toegezegd.
Bedankt allen die mij gesponsord hebben voor dit zo noodzakelijke doel. De actie loopt nog door, dus ook degenen die nog niet gesponsord hebben kunnen nog meedoen.
Je kunt het sponsorbedrag storten op:
IBAN/rekening NL 08 RABO 0128 1822 10
t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort.


Alvast heel hartelijk dank.

Kees Zijderveld.
De Bik 28
3828AN Hoogland
tel.: 033-4802620
e-mail: cazijderveld@hetnet.nl

************************************************

Verslag van onze reis

Verslag van onze reis naar een warm- hectisch- stoffig- kleurrijk- geurrijk en enerverend India.

Woensdagmorgen 17 februari werden we in alle vroegte met de ambulance van UK van het vliegveld Chennai afgehaald naar ons logeeradres gebracht.  Ons guesthouse staat een kilometer of 10 van het dorpje Thiruverkadu, en we konden dagelijks met de bus naar het project. Hartverwarmend was de gastvrije ontvangst en het voelde na 6 jaar een beetje als thuiskomen.

We werden hartelijk welkom geheten door Pappa Vidyakaar en zijn medewerkers Sundaresan en Poovishi, beide social werker. Poovishi trad op als gastvrouw en onze vaste begeleider naar de verschillende units van Udavum Karangal. We konden met al onze vragen bij haar terecht. Meestal verzorgde zij ook een heerlijke Zuid-Indiase lunch  voor ons.(foto 1 en 2)


Onze eerste bestemming was het vrouwenverblijf Kirunai Illam,
dat het meest getroffen was door de overstroming. Het deed ons goed dat er van de schade niets meer te zien was. Er is de laatste maanden keihard gewerkt. De gebouwen zijn opgeruimd, schoongemaakt, gerenoveerd en opnieuw in vrolijke kleuren geschilderd. De hele elektrische bedrading is opnieuw aangelegd. Alle matrassen en lakens zijn vernieuwd. Er is een nieuwe voorraad medicijnen en voedsel ingeslagen. Dank zij de daadwerkelijke en financiële hulp van velen o.a uit Nederland, konden de vrouwen weer naar hun vertrouwde omgeving terugkeren. Bovendien zijn er, tot 2 maal toe, noodpakketten uitgereikt aan de ruim 2000 omwonende gezinnen uit de hutjes in de omgeving, die door de overstroming  dakloos geworden waren. Zij kregen ook medische zorg aangeboden. (foto 3, 4,5 )

We troffen het dat we 2 trouwerijen mee mochten maken in de speciale Celebrationhall op het terrein van Udavum Karangal, met alle rituelen die daar bij horen, zoals voeten wassen van de ouders, offers brengen, rijst en bloemblaadjes strooien. Trotse Pappa Vidyakaar kon voor de 88e keer een (geadopteerde) dochter aan een gelukkige bruidegom ten huwelijk geven en ze daarmee loslaten. We realiseerden ons dat dit het uiteindelijke doel is van  Udavum Karangal (Helpende Handen):  kinderen die geboren worden als onaanraakbaren,  zonder enig perspectief,  groeien op bij UK met alle zorg die bij een warm gezin hoort. Ze  krijgen een bij hen passende opleiding en worden zo een volwaardig lid van de Indiase maatschappij.   Vaak zie je dat jongens die een baan gevonden hebben of meisjes die getrouwd zijn, terugkeren naar UK om vrijwilligerswerk te doen. (foto 6 t/m 9) We vonden het heel bijzonder dat we Jothi ontmoetten met haar dochtertje van 4 jaar. We hadden haar als klein meisje gekend en zij werkt nu als vrijwilliger bij de psychisch zieke vrouwen

Nieuwe ontwikkelingen: Onderwijs:
De school wordt uitgebreid met 8 nieuwe klaslokalen. Er zitten momenteel 1485 leerlingen op van 3-18 jaar. Ook zijn hier nu 2 klaslokalen voor speciaal onderwijs aan kinderen met syndroom van down. (foto 10 en 11)
De zorg van Udavum Karangal is steeds meer gericht op de arme lokale bevolking.
Naast de school is een openbare bibliotheek waar mensen uit het dorp boeken, kranten en tijdschriften kunnen lezen.
In een van de bijgebouwen is een naaischool gevestigd en een crèche voor kinderen van werkende ouders.

Medische zorg:
In het Jeevan medisch centrum is een polikliniek gevestigd waar huisartsen dagelijks spreekuur houden. Ook  specialisten, zoals tandarts, oogarts en oorarts, bieden hun diensten aan.
Er is een erkende opleiding voor verpleegkundigen die gaan werken in verschillende ziekenhuizen in Chennai en ook in het nieuw te bouwen ziekenhuis van UK aan de overkant van de weg. (foto 12 en 13).
De bouw is inmiddels in volle gang. Bij het bouwrijp maken van de grond moest het gebouw bestendig gemaakt worden tegen overstroming van de rivier. De grond moest  worden opgehoogd en er staat een stevige muur om het hele complex om het tegen het water te beschermen.  Dit was een extra kostenpost waarvoor we vanuit Amersfoort actie gaan voeren.
Het wordt een ziekenhuis met 60 bedden voor de arme plaatselijke bevolking die er tegen een gering bedrag of gratis gebruik van kunnen maken. De verwachting is dat de oplevering plaatsvindt in juni 2017.

Beleid voor de toekomst:
De Indiase overheid voert het beleid om te vondeling gelegde kinderen te laten adopteren door Indiase gezinnen. Er zullen dus steeds minder baby’s bij Udavum Karangal worden ondergebracht. (foto 14 en 15)

De kinderen die nu nog bij UK opgroeien zijn geboren op het project. De kwetsbare, vaak psychisch zieke of verstandelijk beperkte ongehuwde zwangere meisjes worden opgevangen en wonen op het project en krijgen daar hun kind. Ze kunnen er niet zelf voor zorgen

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal, vanuit Amersfoort gesponsorde kinderen te ontmoeten. Enkele van hen wonen nu in Coimbatore, waar een andere vestiging van het project is.  Aan het eind van een schooldag werden ze speciaal mooi aangekleed om met ons op de foto te gaan. We waren blij om te zien hoe ze in de afgelopen 13 jaar zich ontwikkeld hebben tot gelukkige, gezonde tieners.(foto 16)

Er is steeds  meer behoefte aan  psychiatrische zorg, die voor arme mensen nauwelijks- of niet te krijgen is. Pappa Vidyakaar speelt hier op in met nieuwe verblijfcentra voor psychiatrische patiënten o.a het onlangs geopende centrum in Thiruvannamalai en de, in aanbouw zijnde opvang  in Madurai, die nu in een noodgebouw gehuisvest is.
Deze laatste vestiging hebben we ook bezocht en de vorderingen van de bouw bekeken.
We hebben de goede sfeer van deze rustgevende plek ervaren. We zijn aan het sparen en actie voeren voor een patiëntenbusje voor vervoer van –en naar het centrum.
Over een paar maanden zal het, uit 3 units bestaande gebouw opgeleverd worden. (foto 17 t/m 19)

We hebben een inspirerende reis gehad en hebben een heel goed gevoel bij de ontwikkeling van UK. Wij wensen Pappa Vidyakaar heel veel succes bij het mooie, noodzakelijke werk en zullen hem de komende jaren weer met nieuw elan financieel steunen met behulp van onze trouwe sponsors. (foto 20 en 21)

   

 

 

01 Poovizhi -Social worker en onze persoonlijk begeleider
02 Warm welkom met Pappa Vidyakaar
03 Na de overstroming - nieuwe inventaris
04 Zo hoog stond het water
05 De vrouwen koken voor alle bewoners
06 Pappa geeft de bruid weg
07 De 87e trouwerij
08 De prachtige bruid Deivanai
09 Veel aandacht voor de outfit van de bruid
10 Uitbreiding nieuwe klaslokalen
11 Speciaal onderwijs
12 Opleiding voor verpleegkundigen
13 Ziekenhuis in aanbouw
14 De jongste baby - Soban Babu
15 Even dansen met de kleuters
16 Een aantal van onze Amersfoortse sponsorkinderen
17 Madurai –noodgebouw
18 Madurai – bewoners
19 Madurai - nieuw in aanbouw

 

 

 

****************************************************************

Update vanuit Amersfoort

------------------------------------------------------------------------------------------

Udavum Karangal 

Update van Helpende Handen India Amersfoort project 2015

Het wordt tijd om even bij te praten over onze activiteiten in 2015.
We zijn bijzonder verrast door de vele spontane reacties op onze noodkreet in december voor noodhulp bij de overstromingen in Chennai.
Vorige week hebben wij het mooie bedrag van € 4.300,-- over kunnen maken waardoor heel veel dakloos geworden mensen voorzien konden worden van een pakket voor de eerste levensbehoeften. Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle gulle gaven van familie, vrienden, collega’s, kerkgangers uit De Brug (incl. kerstnachtdienstcollecte) enz.
Hartverwarmend om te merken dat er zo veel mensen met ons en ons project meeleven. Binnenkort hopen wij naar India te gaan om ons project te bezoeken.
Ook namens Udavum Karangal – Helpende Handen India. Hartelijk dank en zoals Papa Vidyakaar ons zei:
                       “HOPE IS THE PILLAR THAT HOLDS UP THE WORLD”

Ook het project voor het patiëntenbusje voor het revalidatieteam voor psychisch zieke mannen en vrouwen loopt nog een poosje door tot eind mei 2016.
We hebben hiervoor bijna € 12.000,-- nodig. Wilde Ganzen doet ook weer mee en geeft ons een premie van 50% zodat we zelf nog bijna € 8.000,-- bij elkaar moeten brengen.
Het ziet er naar uit dat we dit gaan halen. De tussenstand is op dit moment € 4216,--
De 11-stedenfietstocht is volbracht. Er is weer veel home made jam verkocht en er komt  nog steeds geld binnen van onze trouwe sponsors.
Helpt u ook mee om het busje te realiseren zodat de straatarme patiënten van- en naar het centrum vervoerd kunnen worden?
Je kunt een bedrag overmaken op rekening: NL53 INGB 00000 40 000 t.n.v. Wilde Ganzen te Hilversum.
Betalingskenmerk: St. Helpende Handen India. Activiteitnummer: 2015.224
Alvast heel hartelijk dank.
Ans en Kees Zijderveld.

Tel. 033-4802620
e-mail cazijderveld@hetnet.nl

                                              

***********************************************

Auditorium Helpende Handen School

Overkapping tegen de brandende zuid Indiase zon

Op het schoolplein van de Helpende Handen Ramakrishna Vidya Niketan basis- en middelbare school is, o.a. met financiële steun van HH-Amersfoort (± € 20.000,-) en een premie van Wilde Ganzen (± € 11.000,-), een overkapping gebouwd van ongeveer 800 m² (totale kosten € 65.650,-). Er kunnen ongeveer 700 leerlingen plaatsnemen.


In Chennai zijn, zo zeggen de Indiase mensen, maar drie temperaturen, t.w.: heet, heter, het heetst. Een grote open overkapping is dan ook zeer welkom. De leerlingen kunnen ondanks de hitte toch naar buiten. Bovendien kunnen de leerlingen er ook tijdens de moessonregens gebruik van maken.

Onder deze overkapping vinden verschillende activiteiten plaats zoals: dans- en muziekfestiviteiten, yoga- en meditatie-lessen, religieuze festivals als Diwali, Pongal en Kerst, sportactiviteiten, kinderen kunnen er spelen, de ochtendrituelen voordat de school begint vinden er plaatsen en de leerlingen kunnen hier, uit de  brandende zon, lunchen. Bovendien vinden hier de huwelijksinzegeningen plaats. Vaak worden daar veel mensen voor uitgenodigd.


Namens Pappa Vidyaakar en alle docenten en leerlingen willen wij  alle sponsors hartelijk bedanken. Mede door U is dit mooie project geslaagd.

Udavum Karangal 
11-stedensponsorfietstocht voor Helpende Handen India 2015

Beste familie, vriend, vriendin, collega, (on)bekende, 

Het zal je maar gebeuren dat je op straat geboren wordt in een sloppenwijk van Chennai in Zuid-India.
Het zal je maar gebeuren dat je moeder op straat moet bevallen omdat ze misbruikt is, ongewenst zwanger, verstandelijk gehandicapt of psychisch ziek en daarom verstoten is.
Het zal je maar gebeuren dat je daarom te vondeling gelegd wordt in een vuilnisbak of bij een tempel omdat je moeder ten einde raad is en geen kans ziet om je op te voeden.
Je behoort dan tot de miljoenen kastelozen, die hun leven al bedelend op straat moeten doorbrengen, geen medische verzorging krijgen en niet naar school kunnen om een vak te leren.
Gelukkig is er Pappa Vidyaakar, die zich je lot aan trekt,  je uit de vuilnisbak of van de straat haalt en je onderbrengt bij zijn grote gezin van Udavum Karangal, dat “Helpende Handen’’ betekent. Je krijgt daar de nodige verzorging en opvoeding en vooral goed onderwijs, dat essentieel is voor een eerlijke kans in de maatschappij en hiermee een doorbreking van het kastensysteem.

Zoals de meeste van jullie weten, hebben wij (Ans en Kees Zijderveld)  in het verleden vrijwilligerswerk gedaan bij Udavum Karangal in Chennai. Inmiddels hebben we het project weer een paar keer bezocht en zijn onder de indruk van de manier waarop de sponsorgelden worden besteed en alle plannen zijn gerealiseerd.
Inmiddels breidt het werk zich uit naar andere delen van Zuid-India. In de buurt van Madurai is  een revalidatiecentrum gestart waar straatarme psychisch zieke mannen en vrouwen de nodige medische verzorging en medicatie krijgen om zo een waardig bestaan te kunnen opbouwen.
Het revalidatieteam heeft dringend behoefte aan een patiëntenbusje voor gratis vervoer van de ongeveer 130 patiënten  uit de omliggende dorpen van- en naar het centrum. 

Wij willen graag helpen om het busje dit jaar te realiseren. Hiervoor is ongeveer  € 11.000,- nodig.
We hebben Wilde Ganzen gevraagd om ons te steunen en een deel van het bedrag te subsidiëren. Afgelopen jaar heeft Wilde Ganzen een bezoek gebracht aan Udavum Karangal en een verslag daarvan kun je lezen op de website www.helpendehandenindia.nl
Ik ben alweer druk aan het trainen voor de 240 km. lange fietstocht langs de bekende Friese 11 steden op 25 mei (2e pinksterdag). Jij kunt ook meehelpen door mij te sponsoren.
Je kunt cash betalen of storten op IBAN/rekening NL 08 RABO 0128 1822 10 t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort.
Wil je het bedrag waarmee je mij wil sponsoren en de wijze van betalen even doormailen?

Alvast heel hartelijk dank.
Kees Zijderveld.
Tel. 033-4802620
e-mail cazijderveld@hetnet.nl

                                      

Financieel jaaroverzicht 2014 Helpende Handen afd. Amersfoort
IBAN/rekening:
NL 08 RABO 0128 1822 10
Inkomsten Uitgaven
Jamverkoop  450.00 Gestort op bankrekening UK
PA0130312127592
Collecte Brugkerk Amersfoort  258.24 voor kindersponsoring  2,280.00
Kindersponsoring  1,460.00 voor (HIV) medicijnen  1,000.00
Vrije Giften  1,292.00 Totaal gestort op rek. Wilde Ganzen
11-stedensponsorfietstocht  3,400.00 voor jaarproject 2013  5,195.00
Bankkosten  128.41
 6,860.24 € 8,603.41
Toelichting: voor het jaarproject van 2013 is in 2014 nog € 5195 overgemaakt naar Wilde Ganzen
In 2014 was de opbrengst van de sponsorfietstocht bestemd voor (HIV)medicijnen.
Dit bracht € 3400 op en dit bedrag zal in januari 2015 rechtstreeks op de bankrekening van
Udavum Karangal worden overgemaakt.
Financieel jaaroverzicht 2013 Helpende Handen afd. Amersfoort
IBAN/rekening:
NL 08 RABO 0128 1822 10
Inkomsten Uitgaven
Jamverkoop  690.00 Gestort op bankrekening UK
Jaarproject CNS Staphorst  1,750.00 PA0130312127592
Collecte Brugkerk Amersfoort  418.35 voor kindersponsoring  2,520.00
Kindersponsoring  1,600.00 voor (HIV) medicijnen  1,000.00
Vrije Giften  1,069.75 Totaal gestort op rek. Wilde Ganzen
11-stedensponsorfietstocht  4,249.00 voor jaarproject  13,920.00
Terugstorten van Bankrekening
NL 64 RABO 1334 2266 28  7,500.00 Bankkosten  140.25
 17,277.10 € 17,580.25
Toelichting: Het jaarproject van 2013 is mede gefinancierd uit de inkomsten van 2012.
Dit omdat het bijeen te brengen bedrag te hoog was om in 1 jaar te realiseren.
Benodigd was een bedrag van € 30.000 voor een transferium (overkapping) voor de school.
Wilde Ganzen heeft ons gesteund met een premie van € 10.645 (55%). De benodigde actieopbrengst
was € 19.355. Hiervan is €13.920 in 2013 overgemaakt naar Wilde Ganzen. De rest zal overgemaakt
worden in 2014

Amersfoort

Helpende Handen India afd. Amersfoort.

 

Introductie:

In 2002 hebben wij, Ans en Kees Zijderveld, als vrijwilliger gewoond en gewerkt bij Udavum Karangal  in Chennai.
Vier maanden lang hebben we alle facetten van het werk in deze organisatie meegemaakt, zowel de opvang van op straat levende psychisch zieke mensen als ook de verzorging van te vondeling gelegde kinderen.
We zijn zeer onder de indruk geraakt van het werk van Steven Vidyaakar met zijn vrijwilligers:
Uit de maatschappij verstoten mannen en vrouwen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking krijgen hier een liefdevolle verzorging, ontvangen op tijd de medicijnen die ze nodig hebben en leiden een gelukkig leven.
Kinderen vinden hier de warmte van het grote huisgezin van papa Vidyaakar, krijgen goed onderwijs en worden zo opgevoed tot volwaardige leden van de maatschappij.
Sindsdien steunen we Udavum Karangal financieel door in onze eigen omgeving, op kleine schaal sponsoracties te organiseren, zoals kindersponsoring, sponsorfietstochten, verkoop van zelfgemaakte jam en andere kleinschalige activiteiten.
Wij voelen ons hierbij gesteund door vrienden, familie en kennissen, kerken en scholen, die allemaal meehelpen om onze acties tot een succes te maken.
De door ons gesponsorde projecten worden mede gefinancierd door Wilde Ganzen.
Om logistiek de acties goed te laten verlopen hebben we ons aangesloten bij Helpende Handen India in Venray.
We hebben een samenwerkingsovereenkomst, waarbij wij actief de doelstellingen van de stichting willen realiseren in de omgeving van Amersfoort. Via deze samenwerking willen we waar mogelijk van elkaars ervaringen, inbreng en inzichten profiteren. 

Ans en Kees Zijderveld,
De Bik 28, 3828AN Hoogland
e-mailadres: cazijderveld@hetnet.nl
IBAN/rekening: NL 08 RABO 0128 1822 10
t.n.v. Helpende Handen India te Amersfoort  

 

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile