een echte Pappa
liefdevolle verzorging
dankbaar

Bestuur

voorzitter: dhr. J.E.H.C. Veldpaus (1951)

secretaris: mevr. H.F.J.M. Schriever (1956)

penningmeester: dhr. R. Dusch (1955)

bestuurslid: mevr. M.A.G.F. Veldpaus-Noij (1952)

bestuurslid: dhr. P. Linders (1956)

De bestuursleden van de Stichting Helpende Handen India in Nederland zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De stichting heeft geen bezoldigd personeel in dienst. 

De stichting Helpende Handen India is een geregistreerde (notarieel en KvK), niet op winst gebaseerde sociale organisatie t.b.v. de organisatie Udavum Karangal in zuid oost India.

De Stichting Helpende Handen India werd in 1997 opgericht door mijnheer (†) en mevrouw van Dee (†).

******************************************

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Naar het PDF-bestand:  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Per 5 januari 2023 zijn aan de huidige aangepaste wettelijke verplichtingen (WBTR) voldaan en zijn alle officiële stukken door en bij de notaris ondertekend.
Met dank aan de notaris, die geheel kosteloos heeft meegewerkt.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile