een echte Pappa
liefdevolle verzorging
dankbaar

Over ons

************************************

Onze dank
Eerst willen wij kort aandacht vragen voor de geweldige steun die wij krijgen van Wilde Ganzen http://www.wildeganzen.nl/ Het design werd (gratis) geleverd door Studio Spinazie (http://www.studiospinazie.nl/) en de technische realisatie door LR Internet is Mobile (http://www.lrinternet.nl/). Wij werden hartelijk en professioneel door beiden ondersteund.

Natuurlijk willen wij ook alle mensen die ons met raad en daad bijstaan niet vergeten.

Wilde Ganzen is voor ons niet alleen maar belangrijk omdat ze ons premies geven, maar vooral ook omdat ze voor ons een soort 'Kema-keurmerk' zijn. U kunt er vanuit gaan dat, als Wilde Ganzen een premie geeft, er dan voldoende waarborg is dat het gesponsorde geld op de goede plaats terecht komt en daar ook goed en duurzaam besteed wordt.
Voordat wij aan een actie beginnen en een premie bij Wilde Ganzen kunnen aanvragen, moeten wij een goed onderbouwd zgn. ‘actiestramien’ invullen. Enerzijds moet UK-India de nodige informatie aanleveren (wat houdt het te sponsoren project in, wat het bijbehorende kostenplaatje, een stappenplan), anderzijds moeten wij aan geven hoe wij aan het benodigde geld willen komen, zoals bijvoorbeeld sponsoracties op scholen en lezingen bij clubs en verenigingen.
Wilde Ganzen medewerkers gaan regelmatig naar projecten in een Derde Wereldland waar een premie aan toegekend werd. Zij gaan daar beoordelen en controleren of e.e.a. naar behoren en volgens afspraak uitgevoerd is. Alhoewel wij geen enkele twijfel hebben over de integriteit en betrouwbaarheid van initiatiefnemer Steven Vidyaakar en de UK-organisatie en over onze eigen inzet en bijdragen, vonden wij het bijzonder waardevol dat een van de medewerkers van Wilde Ganzen enkele bezoeken aan UK heeft gebracht. Het is altijd goed dat er kritisch meegekeken wordt. Dat geeft u als sponsor ook enige zekerheid. 

Algemene informatie sponsoring:
Als Stichting organiseren wij bijna uitsluitend sponsoractiviteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan onroerend goed en onmisbare duurzame materiële voorzieningen voor Udavum Karangal. Wij gaan er in de meeste gevallen van uit dat UK-India de gesponsorde projecten na drie jaar zelf duurzaam kunnen onderhouden.
Te denken valt daarbij aan gebouwen, de inrichting van gebouwen, een ambulance-bus, schoolbussen, een vrachtwagen, waterpompen, generatoren, speelvoorzieningen, de inrichting van kleine gezondheidszorg voorzieningen (EHBO-post, tandarts), bio-gas-installatie, e.d.
Wij sponsoren (bijna) nooit voedsel e.d. De langdurige ervaring van UK leert dat de lokale bevolking van Chennai en omgeving, regelmatig voldoende voedsel aan UK doneert, zodat alle inwoners te eten hebben. Daar waar nodig wordt er voedsel bijgekocht.
Als een boer een goede oogst heeft gehad, als een van de kinderen gaat trouwen of als er een ander feest te vieren is, geven mensen vaak ook iets aan het goede doel. Vaak brengen ze rijst, fruit of groenten, maar ook verwennen ze de kinderen en de volwassen met zoetigheden.

Steven Vidyaakar op bezoek bij Wilde Ganzen

 

Overleg in Hilversum, de thuisbasis van Wilde Ganzen.
Van links naar rechts: Selma Kers (journaliste), Johanne van Dijk (Wilde Ganzen), Linda Muskens (Wilde Ganzen), Marijke Veldpaus (Helpende Handen) en Pappa Steven.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile