een echte Pappa

liefdevolle verzorging

dankbaar

Goede doelen project in India

Welkom bij
Udavum Karangal  -  Helpende Handen India.

Gezonde weeskinderen, weeskinderen met een verstandelijke e/o lichamelijke beperking, kwetsbare / zieke alleenstaande ouderen, vrouwen en mannen met een psychiatrische ziekte e/o een verstandelijke beperking e/o lichamelijke handicap e/o ernstig getraumatiseerd, worden in de Indiase samenleving soms aan hun lot overgelaten.     
Bij Udavum Karangal vinden zij opvang, liefdevolle verzorging en onderwijs.

Udavum Karangal in India helpt waar hulp nodig is en zorgt waar directe zorg nodig is. Nu ... elke dag … sinds 1983. In de eigen opvanghuizen, maar ook daarbuiten.
Udavum Karangal investeert ook in de toekomst. Door basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs aan te bieden kunnen m.n. kansarme jongeren en vooral meisjes een zelfstandig en menswaardig bestaan opbouwen. En straks voor zichzelf en anderen zorgen.

Udavum Karangal investeert ook in basisgezondheidszorg. Kansarme mensen kunnen, tegen een voor iedereen betaalbare prijs, gezondheidszorg ontvangen in het Helpende Handen Sri Gayathri Ziekenhuis.

Udavum Karangal is niet aan religie gebonden en onafhankelijk van de overheid.

Helpende Handen in Nederland genereert middelen voor het werk in India door verschillende sponsor- en bewustwordingsactiviteiten te organiseren. En neemt uiteraard graag donaties in ontvangst. Elke euro komt direct ten goede aan de projecten van Udavum Karangal in India.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile