Parivartan 2, mobiele huisartsenpost

Helpende Handen Parivartan 2 project
gratis zorg en hulp voor meer dan 250 geestelijk/psychiatrisch zieke mensen
en mensen met een verstandelijke beperking.

Het Parivartan-2-project gaat, in navolging van het Parivartan-1-project, in de eigen leefomgeving, zorg bieden aan bovengenoemde mensen in onderontwikkelde afgelegen dorpen in de Nilgiris, een bergachtige omgeving in de deelstaat Tamil Nadu, met Coonoor (op 1839 meter hoogte) als tweede belangrijkste stad. Velen werken, tegen een kleine vergoeding, als theeplukkers op theeplantages. Dit project zal zich ook richten op de familieleden en dorpsbewoners (bewustwording). De omgeving krijgt uitleg over de ziekte van en de gevolgen voor de betreffende mensen. Bovendien zal er aandacht zijn voor veel misvattingen over psychiatrische ziektes. 

Projectleider Ratan (zie foto): 'Zoals in het Parivartan-1-project zullen de te behandelen mensen over langere termijn goed onderzocht, behandeld en begeleid worden. Ook zullen de familieleden en de dorpsbewoners nadrukkelijk bij de behandeling betrokken worden.'
D.m.v. regelmatige huisbezoeken zal de te behandelen persoon gemotiveerd worden de, door een psychiater, voorgeschreven medicatie volgens voorschrift in te blijven nemen. Verder zal er nadrukkelijk samengewerkt worden met de lokale ambtenaren en andere sociale organisaties in het gebied. Daar waar nodig zal het Parivartan-team zich ook richten op mensen met een lichamelijke handicap, ernstig zieke mensen en ouderen.

Het door Udavum Karangal eerder geïmplementeerde Parivartan-1-project, in en rondom de stad Coimbatore, is een groot succes gebleken. Sinds 10 oktober 2012 is dit team actief geweest in bijna 180 dorpen, in totaal wonen daar ongeveer 30.000 gezinnen. Meer dan 700 zieke mensen werden en worden begeleid door dit Parivartan-team. Deze mensen worden regelmatig bezocht door een maatschappelijk werker en op gezette tijden door een psychiater en het paramedisch team. 496 Personen werden met succes behandeld en hebben weer een beetje hoop op een ‘normaal’ leven. 

De Nilgiris is een heuvelachtig gebied waar veel ‘stammen’ wonen, zoals de Toda-, de Badagas-, de Kotas-, de Kurumbas- en de Irula-gemeenschap. Met name de Toda- en Kotas-gemeenschappen wonen wijd verspreid over het Nilgiris Plateau. Zij leven in bosrijke gebieden, in minder ontwikkelde dorpen. Er is weinig (slechte) infrastructuur. Ze hebben nauwelijks of geen toegang tot medische zorg, laat staan ​​psychiatrische interventies.
Het Nilgiris District bestaat uit 6 gemeenten t.w.: Udagamandalam (13 dorpen), Coonoor (11 dorpen), Kunda (7 dorpen), Kothagiri (16 dorpen) Gudalur (6 gehuchten) en Pandalur (5 gehuchten).

Er heeft grondig voor onderzoek plaats gevonden. De lokale autoriteiten (zoals stamoudsten), andere organisaties en onderwijsinstellingen werden benaderd voor een duurzame samenwerking.

De Parivartan hulp zal zich ook richten op:

  • gratis rechtsbijstand voor mensen in nood
  • lichamelijk gehandicapten zullen geholpen worden bij het aanvragen van financiële ondersteuning
  • mensen die lijden aan tuberculose, kanker of HIV worden ondersteunt in het zoeken naar adequate hulp in een nabij gelegen ziekenhuis. Helpende Handen zorgt voor vervoer.
  • er zal een appèl gedaan worden op de autoriteiten bij te dragen aan het welzijn van alle dorpsbewoners (zoals elektriciteit, waterpompen, e.d.).
  • verder zal er voorlichting gegeven worden over het belang van onderwijs voor de kinderen. Verre weg de meeste bewoners zijn analfabeet. De ouders zien vaak niet het belang van onderwijs. Daar waar mogelijk biedt HH onderwijs mogelijkheden.

Hopelijk kunnen de behandelde mensen weer een ‘normaal’ leven oppakken, zelfstandig leven en wonen en in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo worden ze weer een volwaardig lid van hun samenleving.

 

 

 

bedden voor het HH-ziekenhuis

bedden voor het HH-ziekenhuis

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile