een echte Pappa
liefdevolle verzorging
dankbaar

Udavum Karangal India

Udavum Karangal (het Tamilwoord voor: Helpende Handen) is een geregistreerde, niet aan de overheid gebonden, niet religieuze en niet op winst gebaseerde sociale hulpverlenende organisatie, in 1983 opgericht, met uitsluitend als doelstelling: het helpen van mensen in nood; zoals wezen en behoeftige.
Het bescheiden begin van Udavum Karangal gaat terug tot 1983, toen Steven Vidyaakar, als professioneel ‘Social Worker’, zijn werk begon in een vrijwilligers centrum voor advies en voorlichting, in de krottenwijken van Chennai (Madras, Zuid-Oost India).
In 1983 werd een zwak, uitgedroogd huilend jongetje, nog maar een baby, door een riksja-rijder gevonden, nadat hij was achtergelaten in een bioscoophal. De riksja-rijder bracht het jongetje naar Steven.

Sinds die tijd is er geen weg terug meer, noch voor Steven Vidyaakar, noch voor Udavum Karangal. Sinds die tijd noemen de mensen Steven ‘Pappa’.

Udavum Karangal geeft hulp, steun en een nieuwe kans van leven aan veel kansarme ongelukkige mensen; van pasgeboren baby’s, verstoten of wees, tot oude stervende behoeftigen.
Udavum Karangal geeft individuele hulp, behandeling, verzorging, rehabilitatie en onderwijs aan al degene die in nood verkeren.
Na meer dan 30 lange jaren is Udavum Karangal sterker en groter geworden en geeft nu aan 2500 bewoners onderdak en verzorging. 

Deze ‘reis’ was voor Pappa en zijn UK-vrijwilligers vaak erg zwaar en inspannend, soms bijna ondraaglijk, maar het was altijd zeer bevredigend.
Als een reusachtige, stoere krachtige vijgenboom, is de UK-familie gegroeid rondom de kwaliteiten van toewijding en mededogen.
Elk van de huizen voor hulpbehoevenden is opgezet vanuit absolute noodzaak, elk huis is met één enkele inwoner begonnen. 

Momenteel bestaat Udavum Karangal uit verschillende centra in enkele steden in de Indiase deelstaat Tamil Nadu, zuidoost India, t.w. Chennai, Coimbatore, Tiruvannamalai en Madurai.

De constante en bemoedigende aanwezigheid van het steeds toenemend aantal sponsoren zijn financieel, materieel en emotioneel een grote steun en voedingsbron voor Pappa en zijn team.

Uw hulp en steun heeft UK ‘hart’ nodig op de lange weg die nog te gaan is bij de hulp die geboden wordt aan de aller armste.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile