een echte Pappa
liefdevolle verzorging
dankbaar

Algemene informatie sponsoring: 

Geld is zoals gewoonlijk de grootste onzekere factor bij projecten als dat van Steven Vidyakaar. Elk jaar proberen wij dan ook zoveel mogelijk euro’s over te boeken naar Udavum Karangal.
Steven wil geen gebruik maken of afhankelijk worden van overheidsgelden. Daarom is Udavum Karangal helemaal afhankelijk van donaties.

De Indiase bevolking, vooral de middenklasse, doneert het grootste gedeelte van de inkomsten. Vaak door geld te geven, maar ook door in natura te schenken. Elke dag weer moeten er ongeveer 2500 Udavum Karangal-monden en ongeveer 250 monden van schoolgaande krottenwijkkinderen gevoed worden. Dagelijks komen mensen rijst, groenten en ander voedsel brengen. Regelmatig schenken mensen geld voor het ontbijt en/of avondeten voor (alle) bewoners. De een schenkt geld, rijst of groenten, omdat een dochter gaat trouwen, de ander omdat hij een goede oogst heeft gehad of ‘zomaar’ uit betrokkenheid. Wij vinden het een goede zaak dat Udavum vooral gesponsord wordt door landgenoten. De meeste Indiase-giften gaan naar voeding en verzorging, naar de meer immateriële zaken.
Bovendien ‘schenken’ ongeveer 70 Indiase vrijwilligers (verzorgenden, administratieve krachten, e.d.) dagelijks vele uren hun tijd en hun ‘helpende handen’, meestal over een langere periode. 

Als Stichting Helpende Handen organiseren wij (bijna) uitsluitend sponsoractiviteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan onroerend goed en onmisbare duurzame materiële voorzieningen voor Udavum Karangal in India.
Te denken valt daarbij aan gebouwen (zoals een opvanghuizen, bibliotheek, klaslokalen, kleine gezondheidszorg voorzieningen, e.d.), de inrichting van deze gebouwen, een ambulance-bus, schoolbussen, een vrachtwagen, speelvoorzieningen voor de kinderen en gebruiksvoorwerpen (zoals waterpompen, een stenen-pers, generatoren, zonnecollectoren, e.d.).
In noodgevallen ondersteunt UK de lokale bevolking met raad en daad. Zo werd na de Tsunami-ramp een compleet vissersdorpje door UK gefinancierd (met steun van Helpende Handen Nederland en Wilde Ganzen) en gebouwd.
Wij sponsoren (bijna) nooit voedsel. Alleen in noodgevallen, zoals destijds tijdens de tsunami-ramp en enkele grote overstromingen werd er voeding aan de getroffenen verstrekt.

Omdat het project er degelijk, netjes en goed verzorgd uitziet, hebben mensen het vertrouwen dat hun geld goed besteed wordt. Iedereen die wil, kan altijd zelf gaan kijken. Vaak heeft dat weer tot gevolg dat ze hun bevindingen weer aan andere mensen door vertellen. Door deze mond op mond reclame heeft Udavum Karangal in de afgelopen jaren een brede naamsbekendheid gekregen en staat het te boek als een zeer goed, duurzaam en betrouwbaar project.
Voor de zo nodige medische zorg is er een goede betrouwbare relatie opgebouwd met enkele artsen en ziekenhuizen.

N.o.m. is er een goed en effectief evenwicht ontstaan tussen de giften uit India en de giften uit o.a. Nederland. In de mooie, degelijke maar sobere gebouwen, die ook op de langere termijn gebruikt kunnen worden, worden de bewoners, die voorheen buiten de poorten van Udavum Karangal nauwelijks of niet konden overleven, liefdevol verzorgd door vrijwilligers. Ze krijgen regelmatig een weliswaar sobere maar goede voedzame maaltijd.

Zoals u zult begrijpen proberen wij elk jaar weer zoveel mogelijk geld voor de bewoners van Udavum Karangal bij elkaar te krijgen. We hebben vaste donateurs, mensen die elke maand of elk jaar een bepaald bedrag overmaken, meestal voor een (schoolgaand) kind. We vragen ook scholen of ze voor ons actie willen voeren. Bovendien benaderen wij Rotary-, Kiwanis en Lions-clubs of ze Udavum Karangal willen sponsoren. Na overleg of op verzoek geven we dan een presentatie op deze scholen, clubs of bedrijven, maar ook aan particulieren.

Wij zijn er trots op en staan er voor dat onze ‘overheadkosten’ erg laag zijn en blijven (tussen de 1,08 en 5 %).
Daar waar mogelijk vragen wij mensen ons vrijwillig te ondersteunen met hun deskundigheid.
Deze website wordt helemaal gratis verzorgd en gefinancierd door:  
www.luc-it.nl     en    www.studiospinazie.nl

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile