BELEIDS-PRIVACY-PROTOCOL HELPENDE HANDEN INDIA

Nieuwe privacy-wetgeving:

Per 28-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht

 1. Persoonsgegevens:
  De gegevens die tot een persoon te herleiden zijn worden alleen gebruikt waarvoor deze aan ons verstrekt en verzameld zijn.
 2. Gebruik donateursgegevens:
  Daar waar wij namen van donateurs gebruiken op onze website, Facebook-pagina, Helpende Handen Nieuwsbericht of het jaarverslag vragen wij altijd eerst toestemming aan betreffende donateur.
 3. Waar van toepassing is in de (nieuws)berichten een disclaimer te vinden (welke naar dit protocol verwijst).
 4. Afmelden:
  Betreffenden kunnen d.m.v. een mailtje naar bart.veldpaus@gmail.com zich ten alle tijden afmelden als donateur en m.b.t. het stopzetten van het toezenden van het Nieuwsbericht. Aan nieuwe donateurs/leden vragen wij de reden van aanmelding.
 5. Onze website voorziet, in het kader van de AVG, in een SSL Certificaat.
  Secure Sockets Layer is een beveiligde verbinding tussen websites en browsers. https://www.helpendehandenindia.nl
 6. Om onze website te verbeteren maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens en het IP-adres wordt geanonimiseerd. Verder worden er op onze website geen andere cookies geplaatst.
 7. Wij leveren geen persoonsgegevens aan derden (bijvoorbeeld een drukker).
  Daar waar wij het Nieuwsbericht aan meerdere leden per mail versturen worden alle mailadressen via een zgn. bcc (blind carbon copy) verstuurd.
 8. Wij bewaren de persoonsgegevens lokaal op de eigen computer.
Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile