Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Shanthivanam rioolwaterzuiveringsinstallatie (STP)

Het doel is het afvalwater van de bewoners van het Shanthivanam Revalidatie centrum bij Thiruverkadu op een  wetenschappelijk verantwoorde manier te zuiveren en daarmee het  milieu te beschermen en het gezuiverde water weer voor zoetwater-gebruik geschikt te maken.

Inmiddels is er een mini-zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 5000 liter per dag aangeschaft. Deze installatie werd door een sponsor gefinancierd. De werking is gebaseerd op het principe van het zgn. ‘Moving (Fluidized) Media Bioreactor Proces

Het project is gericht op de volgende doelstellingen:

  1. Voorheen moesten de watertanks veelvuldig door arbeiders gereinigd worden. Bij de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (STP) is dat vrijwel niet meer nodig.
  2. Het schoon houden en beschermen van het milieu.
  3. Het gebruik van zoet(drink)water voor de tuin te minimaliseren.

Deze STP zal worden gebruikt binnen de HH-locatie Shanthivam van Udavum Karangal in het  dorp Thiruverkadu. Het dorp Thiruverkadu ligt ongeveer 25km ten zuiden - westen van Chennai. Het is een onontwikkeld semi-stedelijk gebied zeer dichtbij Chennai. Het ontbreekt er aan een adequate infrastructuur. Zo is er bijvoorbeeld geen riolering in Thiruverkadu. De meeste gezinnen zijn wat hun inkomen betreft afhankelijk van dagloon-werk en van verschillende soorten landbouw.

Op dit moment zijn er binnen deze HH-locatie ongeveer 292 bewoners: jongens, meisjes, patiënten, vrijwilligers en mantelzorgers. Het door deze mensen dagelijks geproduceerde menselijke afval werd voorheen in 8 tanks verzameld en door een vrachtwagen afgevoerd. Het storten van dit afval werd een steeds groter probleem, omdat lokale mensen begrijpelijk bezwaar maakten. De door sponsorgeld aangeschafte rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt vooral gebruikt voor de locatie Dignity Home waar ongeveer 50 psychiatrische en verstandelijk beperkte mannelijke patiënten verblijven.
Het gebruik van deze installatie zal de kosten voor onderhoud, schoonmaken en de afvoerkosten sterk verminderen.
De zuiveringsinstallatie is ontworpen om het gezuiverde water geschikt te maken voor recycling zodat het hergebruikt kan worden voor irrigatie van de tuin.

Het zuiveringsproces omvat: filtratie, beluchting en zuivering van afvalstoffen.
Biologische werking:
Het afvalwater komt eerst in een tank, waarin micro-organismen fungeren als katalysator om het organisch afval te oxideren en om te zetten in gassen, zoals kooldioxide en water. Het beluchtingssysteem is nodig voor de noodzakelijke hoeveelheid zuurstof voor de micro-organismen. Na een bewaarperiode van 10-12 uur gaat het afvalwater naar een bezinktank. Het heldere water stroomt naar een verzamelbak. Om schadelijke bacteriën uit het water te verwijderen wordt er een hypo chloriet-oplossing toegevoegd.
Door het water onder druk door een laag zand en een koolfilter te persen worden resterende vaste stoffen, geur en kleur aan het water onttrokken.
Dit heldere behandelde water wordt afgevoerd voor hergebruik voor de tuinbouw.

Nb.: mocht u belangstelling hebben voor een exacte beschrijving van het proces dan kunt u deze beschrijving opvragen : bart.veldpaus@gmail.com

 

 

bedden voor het HH-ziekenhuis

bedden voor het HH-ziekenhuis

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile