een bijzonder succesvol geitenproject

Een Helpende Handen geitenproject zodat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en daardoor weer meer zelfvertrouwen en eigenwaarden krijgen en weer zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het Helpende Handen Parivartan (Transformatie) geitenproject wordt al enkele jaren gesponsord door Helpende Handen Nederland en een premie van Wilde Ganzen. Dit geitenproject ondersteunt inmiddels meer dan 300 mensen met een lichamelijke- e/o verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische diagnose ... er zijn nog veel wachtenden. Na grondig onderzoek of betreffende vrouw of man in staat is een geit te verzorgen, krijgt zij/hij een koppel geiten in eigen beheer. Zij worden daarna langer durend begeleid. Het is de bedoeling dat zij ter zijner tijd, als ze voldoende jongen hebben gefokt, een of twee geitjes teruggeven, zodat weer andere steun-behoevende mensen ook een koppelen kunnen krijgen.
Het motto is dan ook:
Helpende Handen geeft er 2 - jij fokt er 6 - geeft er dan 2 terug - waarna de cyclus zich kan herhalen ...
Zo voldoet Steven Vidyaakar en zijn team aan de inmiddels zo bekende microkrediet voorwaarden.

Udavum Karangal heeft behalve in Chennai ook locaties in Coimbatore, Thiruvannamalai en Madurai.
In Coimbatore is een HH-school en een locatie voor weesjongens. Verder is er een grote opvang- en behandellocatie voor vrouwen en mannen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte e/o een lichamelijke beperking en ouderen.
De staf van HH heeft al jaren het ‘werkgebied’ uitgebreid naar de Nillgiri Hills, het platteland en de verschillende stammen in de omgeving van Coimbatore en Coonoor.
De meeste belanghebbenden (vrouwen, mannen, ouderen, gehuwd, met of zonder kinderen) zijn zeer arm en wonen in ver afgelegen en achtergestelde gebieden, waar ze nauwelijks gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg. Een behandeling voor hun problemen kunnen zij niet betalen. Vandaar dat het HH Community Health Care Services-programma inmiddels aan meer dan 300 mensen een gratis behandeling heeft gegeven en ze, zodra dat kan, verder begeleidt naar resocialisatie en rehabilitatie, zodat ze weer terug kunnen naar hun gezin, familie en dorp. Daarna worden zij begeleid zodat zij zoveel als mogelijk in hun eigen levensonderhoud en/of van dat van hun gezin kunnen voorzien.
Inmiddels hebben een aantal mensen succesvol meerdere geiten gefokt.
Vandaar dat het nu tijd is, zoals afgesproken, om het project naar een ‘hoger’ plan op te schalen.

Het HH-team gaat, onder leiding van maatschappelijk werker de heer Subramani, natuurlijk in overleg, 2 geiten ophalen. Door geiten van verschillende eigenaren te koppelen wordt voorkomen dat ze worden ‘doorgefokt’.  
Steven en Ratan (projectleider in Coimbatore) hopen op deze wijze nog veel meer mensen te kunnen helpen.
Deze efficiënte en vriendelijke werkwijze voldoet echter niet aan de hoeveelheid aanvragen.
Het HH-team heeft nog veel andere mensen op het oog die een koppel geiten zouden kunnen gebruiken.
Vandaar onze vraag of u bereid bent een donatie te doen ten behoeve van dit mooie succesvolle project. 

Om u een indruk te geven wie er inmiddels geiten hebben afgestaan, volgt hieronder een korte beschrijving van enkele mensen. 

De heer Subramani uit het dorpje Othakkalmandapam.
Bij hem werd schizofrenie geconstateerd. Hij was moeilijk te behandelen. Zijn moeder maakte zich grote zorgen. Maatschappelijk werker Subramani ontfermde zich over hem. Zorgde dat hij medicatie ging nemen en bracht hem onder bij het geitenproject. Vanaf die tijd verzorgt hij de geiten met veel enthousiasme en verdient zo geld voor zijn moeder. Hij doneerde trots een geit. 

De heer Nagaraj (40) uit het dorpje Kondampatti.
Hij is al 8 jaar onder behandeling voor zijn psychiatrische klachten, waardoor hij niet voor zichzelf kan zorgen en niet kan werken. Zijn moeder maakte zich grote zorgen. Zij benaderde MW Subramani van het Parivartan-project. Hij zorgde ervoor dat haar zoon regelmatig medicijnen ging nemen. Voor zijn levensonderhoud kreeg hij een ​​koppel geiten, waar hij sindsdien met trots voor zorgt. Binnen zijn dorp wordt hij weer gerespecteerd.
Hij schonk recent een lam om mensen zoals hijzelf te helpen.

Mevr. Subbulakshmi (40 jaar) uit het dorpje Madukkarai.
Ze werd 7 jaar geleden zwaar getroffen door een psychiatrische ziekte, waardoor ze meer dan 3 jaar vast zat in haar huis. Ze was achterdochtig en agressief. MW Subramani zorgde er voor dat ze regelmatig medicatie ging nemen. Hij begeleidde de familie zodat zij weer meer deel kon gaan nemen aan het leven. Toen ze een tijdje stabiel was heeft de MW haar een koppel geiten gegeven. Ze was daar erg trots op en verzorgt ze sindsdien met grote overgave. Inmiddels heeft zij 2 lammetjes, waarvan ze er een heeft geschonken om mensen zoals zijzelf te helpen.

De heer Pradeep (24 jaar) uit het dorpje Kaniyalampalayam.
Hij lijdt sinds 6 jaar aan epilepsie. Hij kreeg regelmatig insulten. Zijn ouders waren zeer bezorgd. MW Subramani zorgde er voor dat hij zijn medicatie regelmatig ging innemen, waarna zijn situatie stabiliseerde. Mede daardoor en door de hulp van de MW kreeg hij weer meer zelfvertrouwen. Hij kreeg een koppel geiten als onderdeel van zijn rehabilitatie proces. Hierdoor kon hij voor zich zelf gaan zorgen en werd hij minder afhankelijk van zijn ouders. Inmiddels heeft hij er 2 lammetjes bij, waarvan hij er een heeft geschonken om mensen zoals hijzelf te helpen. 

Mevrouw Shivagami (38 jaar) uit het dorpje Ettimadai.
Zij werd enkele jaren geleden ernstig depressief. Ze behoort tot een zeer arm gezin. Door de symptomen, zoals slaapgebrek, huilbuien en zelfmoordgedachten, kon ze zich niet op ander werk concentreren. Haar familie heeft veel geleden onder haar ziekte. MW Subramani zocht met haar contact. Hij sprak met haar en zorgde dat ze regelmatig medicatie ging nemen. Gaande weg herstelde ze. Ze kreeg een koppel geiten. Dat gaf haar een gevoel van eigenwaarde, zeker ook omdat ze de verantwoordelijkheid kreeg voor de zorg en omdat ze geld verdiende voor haar gezin. Zij heeft van de twee recent geboren lammetjes er eentje afgeven om mensen zoals zijzelf te helpen.

Mevrouw Manimegalai (24 jaar) uit het dorpje Vadachithur.
Ze heeft een ernstige psychiatrische ziekte, waarvoor ze sinds 7 jaar wordt begeleid en behandeld door Udavum Karangal. Langzamerhand ging het beter met haar. Voor haar gezondheid en welzijn kreeg zij de zorg voor een koppel geiten. Dit verlichte haar leven en gaf haar steun en hoop. Zij verzorgt de geiten met plezier en verdient geld voor haar gezin.
Ze schonk een lammetje om mensen zoals zijzelf te helpen.

Mevrouw Thulasiammal (65 jaar) uit het dorpje Kovilpalayam.
Kreeg 7 jaar geleden, op latere leeftijd psychoses (hallucinaties en agressief gedrag). Haar zoon en dochter maakten zich grote zorgen over haar toestand. MW Subramani heeft ze in begeleiding genomen en er voor gezorgd dat ze regelmatig medicatie ging nemen, waarna ze herstelde. Ze kreeg een koppel geiten om voor te zorgen. Ze is weer in redelijk goede doen en is trots op haar geiten, die ze enthousiast en goed verzorgd. Recent schonk ze trots een lammetje.

Meneer Thirumoorthy (24 jaar) uit het dorpje Vadachithur.
Heeft al 10 jaar last van epileptische aanvallen, krijgt regelmatige aanvallen en heeft een minderwaardigheidscomplex over zijn uiterlijk. Op advies van MW Subramani ging hij regelmatig medicijnen nemen waarna hij enigszins stabiliseerde. Hij kreeg een koppel geiten waar hij trots voor is gaan zorgen. Dat gaf hem meer eigenwaarde. Sindsdien fokt hij met veel plezier geiten en verdient hij geld voor zijn gezin. Hij schonk een lam om mensen zoals hijzelf te helpen.

Hieronder leest u welke mensen recent een koppel geiten heeft ontvangen.

Mevrouw Chitra (28 jaar).
Zij komt uit een zeer arm gezin en heeft sinds 4 jaar een ernstige vorm van epilepsie, waardoor ze niet kan werken. Ze voelde zich buitengesloten. MW Subramani nam contact met haar op. Nu neemt ze regelmatig medicijnen. Hierdoor stabiliseerde haar ziektebeeld en kreeg ze weer meer zelfvertrouwen. Recent kreeg zij een koppel geiten. Had zal haar ondersteunen in haar revalidatieproces. Ze kan nu in haar eigen levensonderhoud gaan voorzien, waardoor ze minder afhankelijk zal kunnen worden van haar ouders.

Meneer Boopathie (57 jaar).
Hij is zeer arm. Hij werd 8 jaar geleden getroffen door een ernstige psychiatrische ziekte.
Hij had last van hallucinaties en zwierf, met alle gevaren van dien, bij nacht en ontij door de omgeving. MW Subramani zocht contact met hem. Op zijn advies neemt hij nu regelmatig zijn medicatie. Door de intensieve begeleiding en de medicatie is hij redelijk gestabiliseerd. Jammer genoeg kan hij, mede door zijn ziekte en zijn leeftijd, nergens meer aan het werk. Hij kreeg recent een koppel geiten en is nu in staat geld te verdienen voor zijn gezin en hij heeft een fijne zinvolle dankbare dag-invulling.

Meneer Immanuvel (24 jaar).
Hij heeft al 10 jaar ernstige psychiatrische klachten en behoort tot de  zeer arme Semmedu stam. Hij dronk behoorlijk om zijn klachten te verminderen en kon mede daardoor geen werk vinden. Zijn moeder maakte zich veel zorgen over zijn gedrag. Onlangs benaderde zijn moeder MW Subramani, die hem in begeleiding nam en er voor zorgde dat hij regelmatig medicatie ging nemen. Gaande weg stabiliseerde zijn situatie. Om hem te stimuleren kreeg hij recent een koppel geiten, waar hij sindsdien trouw zorg voor draagt.

Meneer Kumaravel (30 jaar).
Sinds zijn jeugd lijdt hij aan epilepsie en hij heeft daardoor een minderwaardigheidscomplex. Recent heeft MW Subramani hem in begeleiding genomen. Sinds die tijd neemt hij regelmatig zijn voorgeschreven medicatie. Eenmaal gestabiliseerd kreeg hij recent een koppel geiten waar hij goed voor zorgt. Het geeft hem meer zelfvertrouwen. Hij heeft nu een dag invulling en kan zijn nog jonge gezin financieel onderhouden.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/14_6_2022_geitenproject/004.jpg

een bijzonder geitenproject

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/05_04_2022_aanmelding_hh_school/001.jpg

aanmelden voor de HH-basisschool

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/04_04_2022_crematorium/003.jpg

de bouw van het crematorium verloop voorspoedig

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/04_04_2022_jcc_update/009.jpg

weer volop aan het werk aan het JCC-gebouw

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/21_2_22_dialyse/01-dialyse.jpg

dialyse-behandeling

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/hh_kerstkaart_2021.jpg
003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/16_12_2021_noodhulp_irula/001.jpg

noodhulp aan Irula stamgemeenschap

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/lepra_september_2021/6.jpg

blij met de rolstoel

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/6_8_2021_lepra/004_lepra.jpg

Steven Vidyaakar deelt met zijn HH-team voedsel uit aan lepra-patienten.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/01_08_2021_uitdelenvoedsel/001-.jpg

Urula gemeenschap

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/02_06_2021_mondmaskers/002.jpg

de mondmaskers zijn op dinsdag 1 juni aangekomen

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_04_2021_crematorium/foto_02.jpg

massale lijkverbrandingen van Corona-doden (foto van internet)

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/25_4_2021_jcc_bouw/001.jpg

pooja en eerste steen-legging JCC-gebouw

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/16_04_2021_ishana/003.jpg

Ishana met partner Kannan

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/16_04_2021_arumbu/006.jpg

verleden - heden - toekomst

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/16_04_2021_geiten_naaimachines/001.jpg

Ratan overhandigd naaimachines 

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/16_04_2021_jcc/001.jpg

inzegening bouwgrond JCC

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/11_04_21_nierdialyse/dialyse_patient.jpg

Steven overhandigd een zak rijst

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/17_04_2021_administratiedag/002.jpg

oorkonde voor administratief HH-personeel

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/22_12_2020_dank/006.jpg

Dank jullie wel.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/21_12_20_corona_en_school/005.jpg

Corona maatregelen worden uitgelegd

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/19_12_2020_schoonwater/004a.jpg

{content_title}

{content_content}

schoondrinkwater project

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_08_2020_laptops/01.jpg

Meisjes verdienen een eerlijke kans ...

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/15_06_2020_indra/indra_01.jpg

HH-hulp voor Indra en haar familie-leden

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/30_05_2020_corona/02.jpg

Helpende Handen deelt voedselpakketten uit op locatie.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/11_05_20_corona_veranderingen/01.jpg

in de rij voor een voedselpakket 

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_04_2020_corona/03.jpg

... dankzij uw steun !

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/18_04_2020_corona_03/11.jpg

Helpende Handen medewerker deelt voedselpakketten uit.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/7_4_20_corona/corona_03a.jpg

leven in een slum

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/20_02_2020_jcc/05_ritueel.jpg

rituele reiniging van de bouwgrond voor het nieuw te bouwen Jeevan Community College

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/20_01_2020_race/005.jpg

de leden van de 2 rickshaw-run teams

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/01_01_2020_dendron_college_2019/01.jpg

De 4 Dendron-leerlingen en -docenten samen met Pappa Steven.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/28_7_2019_geitenproject/005.jpg

Ratan overhandigt een koppel geiten 

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/8_7_2019_huwelijkpr/03.jpg

Huwelijk Priya en Ratan
vrijdag 28 juni 2019

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/18_3_2019_jothi/02.jpg

Jothi heeft een bijzondere award ontvangen.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/15_3_2019_waterproject/02.jpg

tijdens de opening deelde de wethouder schoon water uit

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/17_12_2018_wereldgezond/vacinatie_kinderen.jpg

schoolgaande kinderen worden gevaccineerd

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/23_11_2018_hommel/008.jpg

overhandiging van de cheque

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/spelen_zh/spelen_zh.jpg

donatie voor een speelgelegenheid in het HH-ziekenhuis

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/22_05_2018_gered/priya_08.jpg
003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_12_2017_jubileum/006.jpg
Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile