Hulp aan lepra-patienten

Hulp aan lepra-patienten
De ‘covid-angst’ neemt langzaam af in Chennai, maar de gevolgen van de lock-downs zijn er niet minder om: veel mensen hebben hun baan verloren, gezinnen moeten overleven zonder voldoende voedsel en andere basisbehoeften.

Mensen met ziektes hadden en hebben het erg zwaar, zoals mensen met een dwarslaesie en mensen die getroffen zijn door lepra.
Steven Vidyaakar en zijn Helpende Handen team delen enkele keren per week speciaal aan deze noodlijdende mensen voedsel (o.a. 25 kg rijst) en andere noodzakelijke spullen uit zoals olie en zeep.
Ook kregen verschillende mensen met fysieke beperkingen hulpmiddelen aangereikt zoals rolstoelen, krukken en stokken.

Er zijn 59 lepra-kolonies in 21 Tamil Nadu-districten, waarvan 7 kolonies in Chennai en 6 in Coimbatore.

In totaal wonen meer dan 4500 lepra patiënten vrijwel geheel geïsoleerd. Door hun ziekte worden ze, niet alleen nu in de covid-19-tijd, gediscrimineerd, gestigmatiseerd en geminacht vanwege de misvormingen. Ze worden gemeden, weggejaagd uit hun gezinnen en hun dorpen. Velen hebben ernstige psychosociale problemen. In deze lock down periodes is hun situatie dramatisch verslechterd.

De covid-19-golf en de daaruit voortvloeiende lockdown heeft geleid tot grote ellende voor deze leprapatiënten. In normale omstandigheden overleven zij d.m.v. aalmoezen die ze ontvangen in de treinen, in de buurt van tempels en bushaltes. Deze plaatsen werden vanwege de covid-beperkingen gesloten. Hierdoor konden zij geen geld generen om de eerste levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen te kopen.

Ze leden en lijden allemaal honger. Veel van deze ‘onaanraakbare’ verkeren in een zeer slechte lichamelijke en psychische (depressieve) toestand, mede omdat ze in de steek werden gelaten door hun eigen familieleden.

Zolang het nodig is staat Steven Vidyaakar en zijn Helpende Handen team voor deze mensen klaar.

En ondanks dat het in deze ongewisse tijden lastig is om in Nederland gelden te generen, zullen wij er, op onze beurt, zolang als dat nodig is, voor Steven en zijn HH-team zijn, zodat hij zijn ‘nobele werk’ kan blijven doen.

Graag verwijs ik naar onderstaand you-tube-filmpje:

https://youtu.be/sYp_1GLOjJQ

Jeevan Community College

Het nieuwe JCC gebouw

Parivartan geitenproject

Moederdag in Helpende Handen

25 jarig jubileum Stichting Helpende Handen India

bouwvakker: arbeidsongeschikt en geïnvalideerd door een ongeluk op de bouw

een bijzonder geitenproject

aanmelden voor de HH-basisschool

de bouw van het crematorium verloop voorspoedig

dialyse-behandeling

noodhulp aan Irula stamgemeenschap

blij met de rolstoel

Steven Vidyaakar deelt met zijn HH-team voedsel uit aan lepra-patienten.

de mondmaskers zijn op dinsdag 1 juni aangekomen

massale lijkverbrandingen van Corona-doden (foto van internet)

verleden - heden - toekomst

Ratan overhandigd naaimachines 

inzegening bouwgrond JCC

Steven overhandigd een zak rijst

Dank jullie wel.

Corona maatregelen worden uitgelegd

Meisjes verdienen een eerlijke kans ...

HH-hulp voor Indra en haar familie-leden

Helpende Handen deelt voedselpakketten uit op locatie.

in de rij voor een voedselpakket 

... dankzij uw steun !

Helpende Handen medewerker deelt voedselpakketten uit.

leven in een slum

rituele reiniging van de bouwgrond voor het nieuw te bouwen Jeevan Community College

Ratan overhandigt een koppel geiten 

Huwelijk Priya en Ratan
vrijdag 28 juni 2019

Jothi heeft een bijzondere award ontvangen.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile