Een eerlijke kans ...

Kans-arme Indiase meisjes verdienen een eerlijke kans!

Ondanks het steeds maar toenemend aantal besmettingen en sterfgevallen is de totale lock-down t.g.v. het Corona-virus in India inmiddels versoepeld. Veel dagloners zijn weer (deels) aan het werk, met alle risico’s van dien. Officieel zijn er momenteel bijna 3 miljoen mensen besmet en zijn er meer dan 56.000 mensen overleden. Wat de officieuze aantallen zijn weet niemand, maar dat deze getallen hoger liggen lijkt voor de hand te liggen. Opvallend is wel dat er in de dichtbevolkte sloppenwijken zo weinig zieken en doden zijn. Onderzoekers hebben daarop (nog) geen antwoord. Wellicht dat de gemiddeld lage leeftijd in deze wijken een rol speelt. Bovendien durven veel mensen zich niet te laten testen. Zij zijn bang voor het stigma en om verplicht thuis te moeten zitten. Mondkapjes zijn in India verplicht, maar veel mensen in deze wijken houden zich er niet aan. Vaker zijn mensen zich niet bewust van de gevaren. Ook in de stad Chennai zijn veel mensen besmet en overleden.

Gelukkig is Helpende Handen tot nu toe gevrijwaard. Steven en zijn staf hebben de voorbije maanden hard gewerkt. Duizenden mensen hebben zij dagelijks van voedsel voorzien, zeker in de begin fase van deze Corona pandemie. Veel Nederlandse donateurs en enkele fondsen hebben Helpende Handen financieel gesteund. Samen met Wilde Ganzen hebben wij dan ook meer dan € 60.000,- over kunnen maken. Wij willen deze donateurs namens Steven Vidyaakar, zijn staf, maar vooral de doelgroep hartelijk bedanken. Het was een hartverwarmend gebaar van mede menselijkheid.

Net als in Nederland zijn alle scholen in India sinds de Corona-uitbraak gesloten. De autoriteiten hebben besloten dat de scholen voorlopig, zoals het er nu uit ziet, pas weer over enkele maanden (wellicht pas) januari 2021 of nog veel later open zullen gaan.

Veel kansarme leerlingen van de Helpende Handen meisjes school krijgen sinds die tijd minimaal les. Degene waarvan een van de ouders een mobiele telefoon heeft kunnen enkele lessen volgen via WhatsApp.

De meisjes van de 12e klas (vergelijkbaar met onze laatste klas van de middelbare school) doen medio 2021 eindexamen. Steven en de staf en docenten van de HH-school zijn erg bezorgd dat veel meisjes niet meer naar school kunnen komen. Door de strenge lock-down zijn veel meisjes aan het werk moeten gaan om het inkomen van het gezin aan te vullen.

Daardoor zouden de 12e-klassers geen eindexamen kunnen doen. Dat vinden wij natuurlijk zeer jammer, zeker omdat ze al zo ver gevorderd zijn. Wij hopen dat zij straks een vervolgopleiding /  een beroepsopleiding kunnen gaan volgen. De tijd dringt omdat het schooljaar weer is begonnen en zij in 2021 eindexamen moeten doen. Wij willen ze daar graag bij ondersteunen.

Steven heeft besloten dat de 12e klassers gratis een laptop met internet te leen krijgen, zodat zij de aangeboden lessen kunnen volgen.

In totaal gaat het om 117 meisjes en 15 docenten.

Steven heeft ons gevraagd of wij in samenwerking met Wilde Ganzen deze laptops zouden willen financieren. Vanzelfsprekend willen Wilde Ganzen en wij dat.

Juist meisjes verdienen in India een kans en als ze dan net voor de ‘eindstreep’ geen diploma zouden kunnen halen en daarna ook geen vervolgopleiding, zou dat meer dan jammer zijn.

In totaal willen wij samen met Wilde Ganzen dan ook zo spoedig mogelijk 132 laptops met internet financieren. Een laptop met internet-aansluiting kost ongeveer €285,-

Mocht u in de gelegenheid zijn dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet.

NL67RABO0128174358

 

 

 

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_08_2020_laptops/01.jpg

Meisjes verdienen een eerlijke kans ...

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/15_06_2020_indra/indra_01.jpg

HH-hulp voor Indra en haar familie-leden

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/30_05_2020_corona/02.jpg

Helpende Handen deelt voedselpakketten uit op locatie.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/11_05_20_corona_veranderingen/01.jpg

in de rij voor een voedselpakket 

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_04_2020_corona/03.jpg

... dankzij uw steun !

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/18_04_2020_corona_03/11.jpg

Helpende Handen medewerker deelt voedselpakketten uit.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/7_4_20_corona/corona_03a.jpg

leven in een slum

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/20_02_2020_jcc/05_ritueel.jpg

rituele reiniging van de bouwgrond voor het nieuw te bouwen Jeevan Community College

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/20_01_2020_race/005.jpg

de leden van de 2 rickshaw-run teams

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/01_01_2020_dendron_college_2019/01.jpg

De 4 Dendron-leerlingen en -docenten samen met Pappa Steven.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/28_7_2019_geitenproject/005.jpg

Ratan overhandigt een koppel geiten 

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/8_7_2019_huwelijkpr/03.jpg

Huwelijk Priya en Ratan
vrijdag 28 juni 2019

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/18_3_2019_jothi/02.jpg

Jothi heeft een bijzondere award ontvangen.

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/15_3_2019_waterproject/02.jpg

tijdens de opening deelde de wethouder schoon water uit

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/17_12_2018_wereldgezond/vacinatie_kinderen.jpg

schoolgaande kinderen worden gevaccineerd

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/23_11_2018_hommel/008.jpg

overhandiging van de cheque

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/spelen_zh/spelen_zh.jpg

donatie voor een speelgelegenheid in het HH-ziekenhuis

003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/22_05_2018_gered/priya_08.jpg
003_HELPENDE_HANDEN_NEDERLAND/29_12_2017_jubileum/006.jpg
Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile