Ziekenhuis Thiruverkadu

Een droom wordt binnenkort werkelijkheid.
Een klein ziekenhuis voor kansarme mensen in de omgeving van Thiruverkadu.

Steven Vidyakaar heeft al jaren een grote droom: een klein ziekenhuis voor de lokale bevolking van Thiruverkadu en omgeving. 
Een ziekenhuis bouwen en daarna duurzaam onderhouden en operationeel houden is een groot en uitdagend project. 

Dit toekomstige ziekenhuis ligt direct tegenover de Chennai Jeevan School of Social Work (zie foto) aan de Cooum (Kovam) Rivier, die midden door Chennai stroomt. In de bouwplannen is natuurlijk rekening gehouden dat deze rivier soms buiten de oevers treedt, met alle nare gevolgen van dien. 
De bouwgrond ligt een stuk lager dan de doorgaande weg. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis op de hoogte van deze weg komt te liggen. Inmiddels wordt er grond aangevoerd om het terrein op te hogen. Deze grond komt uit het zoetwatermeer dat in de omgeving van Thiruverkadu ligt en momenteel uitgediept en vergroot wordt ten behoeve van de watervoorziening van de stad Chennai.

Voorlopig informatie:
De doelstelling van dit ziekenhuis is het bieden van 24 uurs-gezondheidszorg, van een hoge kwaliteit en een humanitaire (menslievende) behandeling, aan de arme bevolking van de omgeving.
Dit ziekenhuis is enerzijds bedoeld voor de bewoners van UK, anderzijds voor bewoners van Thiruverkadu en de omliggende dorpjes. Momenteel is er voor deze mensen geen of nauwelijks betaalbare en betrouwbare professionele medische voorziening voorhanden.

Na enkele oriënterende gesprekken begin jaren 2000, waarin duidelijk werd dat het ziekenhuis nog wel even op zich zou moeten laten wachten, hebben wij dan ook besloten in enkele niet gebruikte ruimtes op de eerste verdieping van de ‘Jeevan-School of Social Work’ al vast te starten met enkele kleine gezondheidszorgvoorzieningen, zoals een kleine EHBO-post, een tandarts-, een KNO-arts en een maag-darm-arts-spreekuur. Verder werd er een laboratorium ingericht, een röntgenapparaat aangeschaft en kregen mensen bij de apotheek medicijnen verstrekt. Deze kleine projecten werden destijds mede door Wilde Ganzen en Helpende Handen gefinancierd.
Dit gehele tijdelijke project wordt aangeduid met de naam: ‘Sri Gayathri Medische Post en onderzoek Unit’ (zie foto). 

Het geplande ziekenhuis krijgt ongeveer 50 opname-bedden te verdelen in o.a.: een vrouwenunit (verloskundig en gynaecologie), een kindergeneeskunde-unit en een ouderenunit.
Verder zal er aandacht zijn voor: een EHBO/SEH unit, een unit voor kleine chirurgische ingrepen, oogheelkunde-unit, een kno-unit, maag-/darm unit, cardiologie-unit, fysiotherapie, een voeding/dieet-unit voor en andere nog nader uit te werken behandelunits.
Daarnaast zullen er enkele ondersteunende units ingericht worden: zoals een laboratorium, een apotheek, een keuken en een financiële administratie.
De gedoneerde bouwkavel  van meer dan 14.000 m² is al enkele jaren eigendom van UK.

Samen met Steven Vidyaakar hebben wij voorzichtige plannen gemaakt hoe wij dit grote en grootse project zouden kunnen mee financieren. 
Wij zullen, als er meer gedetailleerde informatie voorhanden is, contact met Wilde Ganzen opnemen om te bekijken of zij een premie van 55% willen verstrekken.

Eerst zal er echter officieel toestemming gegeven moeten worden door de officiële instanties van de ‘gemeente’ Chennai en de overheid van de deelstaat Tamil Nadu. Zoals bij alle UK-projecten wordt er altijd uitgegaan van officiële  door de staat erkende en omschreven wet- en regelgeving. UK wil echter geheel onafhankelijk zijn en blijven en vraagt daarom geen bijdrage van de regering.

Zodra er meer informatie voorhanden is wordt dit op deze site bekend gemaakt.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile