GMM Ziekenhuis

Het is al meer dan 10 jaar een grote ambitie om een ​​klein ziekenhuis te bouwen in Thiruverkadu. Dit is nodig om, tegen een voor iedereen betaalbare prijs, een kwalitatief goede gezondheidszorg aan de vaak kansarme lokale bevolking te leveren.
Sinds enkele jaren is UK in het bezit van een ongeveer 3,34 hectare groot stuk grond. Het ligt tegenover het Jeevan gebouw, aan de belangrijkste toegangsweg vanuit Chennai, tussen het dorpje Koladi en het dorp Thiruverkadu.
Het ITCOT Consultancy en Services Ltd uit Chennai, een samenwerkingsverband tussen enkele banken en de deelstaat-regering van Tamil Nadu, heeft een gedetailleerd projectverslag, inclusief veldonderzoek, kosten van het project en een financiële prognoses, uitgewerkt voor een ziekenhuis met 50 bedden en een project begroting van rond de drie miljoen euro.

Het geplande ziekenhuis zal zowel intramurale als extramurale zorg bieden.
- Intramurale zorg: algemene geneeskunde, algemene chirurgie, verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde (zorg voor moeder en kind).
-Extramurale zorg: orthopedie, oogheelkunde, dermatologie, tandheelkunde, KNO, longgeneeskunde, apotheek, Spoed Eisende Hulp

Wij willen u graag informeren over de voortgang van het HH-GMM-project (zie ook hier onder).
Nadat Steven en zijn team het projectplan van ITCOT had ontvangen werd M.s.Murali Architecten als de architect aangesteld om de bouwplannen nader uit te werken.
De architect presenteerde verschillende ontwerpen. Na enkele uitgebreide gesprekken werd een van de plannen aangenomen.
De definitieve tekeningen van het bouwplan werden op 4 november  2014 bij de overheid ingediend. Een ambtenaar bezocht het ziekenhuisterrein. Steven Vidyaakar, oprichter van HH, verzocht de officiële instanties z.s.m. een en ander goed te keuren en af te ronden, zodat er met de bouw van het ziekenhuis begonnen kan worden. De goedkeuringen volgende daarop snel. De kosten voor goedkeuringen werden op 16 april 2015 overgemaakt.
Na een gedegen bodemonderzoek werd de bouwgrond opgeruimd en van struiken e.d. ontdaan. Verder werd er onderzoek gedaan naar waterbronnen. Dit water moet aan bepaalde (gezondheids-)eisen voldoen. Er werden enkele bronnen gevonden en met hulp van een Nederlandse sponsor werden deze putten geslagen en pompen aangelegd.
De Boomi Pooja werd op maandag 2 juni 2014 uitgevoerd (Boomi is de hindoe god Moeder-aarde, tijdens de pooja/eredienst wordt toestemming aan Boomi gevraagd).
We hebben een ervaren civiel projectmanagementbureau benaderd om toezicht te houden tijdens de bouwwerkzaamheden. Ook werd een deskundig projectmanagementbureau ingehuurd om het HH-team te begeleiden bij de aanschaf van o.a. medische apparatuur en bij het aanvragen en verkrijgen van de verschillende licenties van overheid.
Dhr. M. Kanagavel, gepensioneerd, al vele jaren sponsor van HH en voorheen een ervaren planner, ondersteunt het HH-team bij alle (voorbereidende) werkzaamheden. Het team kan ten alle tijden een beroep op hem doen.
De zgn. ‘keermuur’ bij de rivier wordt gebouwd en vordert gestaag. Deze muur is nodig omdat de Cooum (Kovam) rivier soms buiten z’n oevers treedt. Bovendien moet het laag gelegen terrein tot straatniveau opgehoogd worden. Hier wordt hard aangewerkt.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile