Bio-gas-installatie

UDAVUM KARANGAL  -  HELPENDE HANDEN INDIA

VERSLAG BIO-GAS- INSTALLATIE

Project titel: Sakthivanam Bio-gas    

Visie:
Helpende Handen wil kosteneffectief en milieuvriendelijke brandstof genereren om te kunnen koken voor de HH-bewoners. Dit kan met behulp van de beschikbare koeienmest en voedselafval van het Sakthivanam Rehabilitatie Centrum in Coimbatore.

Missie:
Installeren van een 40 kg (mest en afval) biogasinstallatie met een capaciteit van 8 m³ om biogas te produceren, wat gelijk staat aan 3,5 - 4 kg LPG (gas) per dag. 

Te halen doelstelling van het Sakthivanam Bio-gas-project:
- het produceren van 7-8 kg biogas per dag, wat gelijk staat aan ongeveer 3,5 kg LPG-gas
- het milieu schoon houden met behulp van het gebruik van voedselresten en koeienmest

Project locatie:
De biogasinstallatie zal worden gebruikt in het Udavum Karangal Sakthivanam Rehabilitatie Centrum gelegen aan de Coimbatore-Pollachi hoofdweg in het dorp Myleripalayam, Coimbatore District. De locatie is ongeveer 10 hectare groot en ligt 25 km ten zuiden van de stad Coimbatore in de deelstaat Tamil Nadu. Er verblijven ongeveer 165 inwoners, waaronder patiënten, hulpverleners, vrijwilligers, verpleegkundigen en verzorgers.
Er worden 4 koeien met 2 kalveren gehouden.
Door de grote hoeveelheid grond, voedselresten (schillen en loof) van 165 personen en koeienmest is de locatie geschikt voor het opzetten van een biogasinstallatie.

De reden van dit Biogas Project:
Het voedsel afval van het Sakthivanam Tehuis wordt momenteel weggegooid en jammer genoeg niet gebruikt.
Bovendien is de kostprijs van LPG-gas zeer hoog, zeker zonder subsidie ​​. Door de biogasinstallatie wordt het voedselafval en de koeienmest effectief benut en het milieu wordt daardoor ontlast. Ook zullen de aanschafkosten van LPG-gas beduidend lager uit gaan vallen.

Beschrijving van de biogas-installatie:

 1. VERGISTER - Dit is de ruimte waarin anaerobe (zonder zuurstof) bacteriële vertering plaatsvindt.
 2. DRIJFMEST OPVANG TANK - Deze tank wordt gebruikt om de verteerde brij te verzamelen. Deze brij is zeer rijk aan organische meststof en kan daarom als mest worden gebruikt in de tuin.
 3. INOCULUM (entstof) - Dit is de eerste bacteriële rijke oplossing die verantwoordelijk is voor de aanmaak van biogas.
 4. GAS-HOUDER- Dit is een cilindervormige tank van glasvezel waarin biogas wordt opgeslagen.
 5. GAS PIJPENSTELSEL - De leidingen zijn zo ontworpen dat het drukverlies minimaal is en de gas-uitstroom op de gewenste druk wordt afgeleverd.
 6. GASDRUKMETER EN KLEPPEN- Manometers bepalen m.b.v. kleppen de druk van het uitgaande gas.
 7. VOCHTSCHEIDER - Deze wordt gebruikt om het ongewenste water uit het biogas te verwijderen.
 8. INDUSTRIELE PULPMAKER - Deze wordt gebruikt om het vegetarische afval tot fijn homogeen mengsel te maken waardoor de bacteriële vertering van het voedselafval gemakkelijker en sneller gaat.
 9. BIOGAS METER – Deze meter wordt gebruikt om een ​​overzicht van de dagelijkse consumptie van biogas bij te houden. Met deze gegevens kan een nauwkeurig verslag van het geproduceerde biogas en besparingen bij gehouden worden.

Project Budget:
De totale kosten bedragen: € 2950,- (aanschaf installatie, belasting, transport).
Deskundigen hebben uitgerekend dat deze installatie binnen 1,5 jaar is terugverdiend.

Impact / invloed van het project (Milieu-voetafdruk):

 • 30 kg zgn. ‘nat-afval’  levert dagelijks ongeveer 3-4 kg methaangas
 • verminderde C02 uitstoot per dag = 69- 92 kg
 • verminderde C02 uitstoot per jaar = 25.1- 33.5 ton
 • Methaangas(CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof brandstof die bij verbranding de minste hoeveelheid CO2 produceert

Duurzaamheid van het project:
Er is dagelijks behoefte aan bio-gas (koken e.d.).
De kosten voor regelmatig onderhoud van de installatie zijn zeer laag.
De verwachte jaarlijkse besparing op de uitgaven voor het LPG-gas is ongeveer € 1590,- .
Er zijn te verwaarlozen operationele kosten.
Het huidige keukenpersoneel wordt opgeleid om met de biogas-installatie te werken. De tuinman kan het drijfmest voor bemesting van de tuin gebruiken.
Twee keer per jaar moet de brander, tegen weinig kosten, schoon gemaakt worden door een extern bedrijfje. Daar is geen aparte kennis voor nodig.
De levensduur van de ‘vergister’ wordt op 20 jaar geschat.
Biogas is een duurzame nieuwe energiebron en heeft een positief effect op

Voordelen voor de omgeving:

 • Hergebruik van energie
 • Vermindering van methaan gebruik
 • CO2 uitstoot vermindering door vermindering van transporten
 • Vermindering van verontreiniging van het grondwater
 • Vermindering dieren leed doordat ze minder gifstoffen binnen krijgen tijdens het zoeken naar voedsel in de omgeving.
 • De (rest) pulp wordt gebruikt voor het biologisch tuinieren
 • Door de vermindering van afvalstoffen (schillen en dierlijke uitwerpselen) krijgen ziekteverwekkers en vliegen (als overbrengers) minder kans

Economische voordelen:

 • Er zijn geen input-kosten
 • Biogas als vervanger van LPG zal de kosten van het brandstof verbruik sterk verminderen (geschat te besparing: € 1650,-)
 • Er hoeven geen kosten gemaakt te worden voor het vervoer van afvalstoffen en de aanvoer van gas(-flessen)
 • Er hoeven geen meststoffen meer gekocht te worden
 • Door de opbrengst van de moestuin hoeft er geen of minder ingekocht te worden.

Sociale voordelen:

 • Meer ecologisch bewustzijn bij Helpende Handen bewoners
 • Mensen die op vuilnisbelten en vodden rappers komen zo minder in contact met rottend afval, waardoor ziekte voorkomen worden

Conclusie:
De biogasinstallatie is een goed en uitgebreid geteste installatie, het is goedkoop, het is milieuvriendelijk en bovendien zuinig. Het zal een duurzaam en levensvatbare project zijn voor de Helpende Handen locatie in Coimbatore.

Namens Udavum Karangal
Steven VIDYAAKAR

bedden voor het HH-ziekenhuis

bedden voor het HH-ziekenhuis

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile