Ramana

Ramana Revalidatiecentrum voor mannen en voor vrouwen in Thiruvanamalai.

De twee bovenstaande rehabilitatiecentra bevinden zich in de Thiruvanamalai, in het Thiruvanamalai distirict, ongeveer 170 km. ten zuid-westen van Chennai.
Deze stad is over de weg goed bereikbaar vanuit Chennai en andere steden zoals Villupuram, Tindivanam en Vellore.
Deze tempelstad is de meest vereerde religieuze plaats in de deelstaat Tamil Nadu. Het is een van de oudste heritages (erfgoed) van India. Het is een centrum van de Saiva / Shiva religie (Hindoe).
Al eeuwen is de Arunachala Berg en haar omgeving zeer belangrijk voor de inwoners van Tamil Nadu.
De Arunachaleswarar Shiva tempel is groots van opzet en in architectuur en is rijk aan tradities, geschiedenis en festivals. Het belangrijkste Deepam (licht-)festival wordt elk jaar in de maand november / december gevierd en trekt duizenden gelovigen die van heinde en verre komen.
Het doel van het Ramana revalidatie project is om de psychisch/psychiatrische zieke mensen, die in de nabijheid van de Arunachala tempel leven op te vangen, te verzorgen en onderdak te bieden. Ze worden begeleid zodat ze weer een ‘normaal’ (hygiënisch) leven kunnen leiden en wellicht weer terug kunnen naar hun families in hun oorspronkelijke leefomgeving (dorp, stad).
Doordat ze opgevangen worden veroorzaken ze bovendien minder overlast en verstoren zij minder de openbare ruimte.
Het Ramana revalidatiecentrum voor mannen en vrouwen ligt aan de rondweg. Ze liggen dichtbij elkaar, maar zijn wel van elkaar gescheiden.
De locatie voor mannelijke psychiatrische patiënten bestaat uit: een gebouw met een slaapzaal*, een keuken en een administratiegebouw.
De locatie voor vrouwelijke psychiatrische patiënten bestaat slechts uit een gebouw met slaapzaal*.
De volgende voorzieningen worden aangeboden in de gebouwen met slaapzaal:
- intensieve zorg, - isolatieruimte,- rehabilitatieruimte, - herstelkamer, - bibliotheek, - beroeps-onderwijs, - recreatie (tv, muziek), - arbeidstherapie. Verder is er een eetzaal, zijn er toiletten en was/doucheruimtes. Ook is er een kamer voor de arts en de verpleegkundige, een behandelkamer met een kleine medicatieruimte. Bovendien is er een ruimte voor vrijwilligers en een gebedsruimte.
Wij streven er naar dat er voor elke 20 patiënten beschikbaar zijn:
een verpleegkundige, 2 vrijwilligers, een verzorger, 1 (parttime) psychiater, een huisarts en een maatschappelijk werker.
De mannenlocatie is opgestart met 14 mannelijke en de vrouwenlocatie met 16 vrouwelijke psychiatrische patiënten.
De huisarts bezoekt de locaties dagelijks, terwijl de psychiater twee maal per week een bezoek brengt.

****************************************

Ramana is een opvang- en verzorgtehuis voor vrouwen en daar waar nodig voor (hun) kinderen in Tiruvannamalai (Tamil Nadu).

De afgelopen jaren is in Nederland gelukkig veel veranderd in de psychiatrie en de verstandelijk gehandicapten zorg. De deuren zijn open gezet en de cliënten worden niet meer achter gesloten deuren en hoge muren, maar midden in de samenleving behandeld en opgevangen. 

In veel landen, zoals India, is de situatie voor deze populatie mensen minder gunstig.
In India wonen veel arme mensen. De meest kansarme inwoners zijn vrouwen en kinderen. Vooral vrouwen met een psychiatrisch ziekte, een verstandelijke beperking of een lichamelijke handicap hebben weinig kansen. Ze zijn meestal niet alleen kasteloos, maar worden door de samenleving niet opgevangen of verzorgd, omdat het (Hindoe)geloof er vanuit gaat dat ‘als je in een vorig leven iets verkeerds hebt gedaan je er dit leven voor moet boeten!' Vaak worden deze vrouwen door hun partner verstoten of worden een of meerdere keren verkracht. Ze raken zwanger en kunnen meestal niet voor hun kind zorgen. Ze leven op straat en zijn afhankelijk van giften van anderen. Het is een trieste ervaring als je ernstig zieke mensen alleen, of met hun kind(-eren) zwervend over straat, onverzorgd en ziek, etend uit een vuilnisbak, ziet weg kwijnen. Geen familie of mensen die om je geven of je verzorgen.

Sinds vorig jaar hebben wij met Steven Vidyaakar bij Wilde Ganzen een nieuw project ingediend. Dit zgn. Ramana-project werd door Wilde Ganzen goed gekeurd voor een premie van 55%. De mobiele kliniek is recent door ons gefinancierd. M.b.v. deze mobiele kliniek kunnen straks m.n. (zieke hulpbehoevende) vrouwen en (hun) kinderen behandeld en verzorgd worden. Maar er zijn altijd situaties waarin de betreffende mensen niet thuis (in hun omgeving) kunnen blijven, maar tijdelijk of langer durend opgevangen moeten worden. Vandaar de behoefte aan een opvanghuis voor m.n. vrouwen.

Enkele jaren geleden heeft Pappa Vidyaakar,  in Tiruvanamalai, voor een goede prijs een stuk grond kunnen kopen.
De stad Tiruvannamalai is één keer per maand, bij volle maan, een druk bezocht bedevaartsoord. Honderdduizenden hindoe-gelovigen lopen dan de 14 kilometer lange bedevaarts-route, een rondgang rond de berg die toegeschreven wordt aan de God Shiva. Als het in India ergens druk is dan trekt dit ook altijd veel bedelaars aan. Vooral de verstandelijk beperkte e/o psychiatrisch zieke mensen proberen hier dan aan hun dagelijkse hoeveelheid eten te komen. In veel gevallen is er sprake van multi problematiek: èn verstandelijk beperkt èn psychiatrisch ziek èn vaak ook nog in meer of mindere mate lichamelijk ziek of gehandicapt. Ze leven en slapen langs de drukke rondweg. 

Inmiddels is de eerder door ons gefinancierde mannen-locatie in Tiruvannamalai klaar. Wilde Ganzen heeft destijds een premie gegeven van 55%.

Het is de droom van Pappa Vidyaakar, naast dit mannen-complex, ook enkele opvanghuizen voor vrouwen, en daar waar nodig voor hun kinderen, te gaan bouwen. 

Dit Ramana-project is deels gefinancierd en de bouw van het eerste opvanghuis voor vrouwen is in volle gang.


Ramana (1879-1950) is een bekende heilige die van 1896 tot zijn overlijden in 1950 in Tiruvannamalai leefde. Hij is meer bekend onder de naam: Ramana Maharshi (Grote Wijze).

Udavum Karangal kan, als sterke organisatie, dit project ook over langere termijn beheren en uitbreiden. Met de (lokale) overheid is goed overleg geweest en alles valt binnen de gestelde (wettelijke) regels en normen, zodat dit later geen problemen op gaat leveren. Net als in Chennai en Coimbatore wordt ook dit project zonder inmenging van de overheid gerealiseerd.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

bedden voor het HH-ziekenhuis

bedden voor het HH-ziekenhuis

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile