Parivartan

Parivartan 2:

Nog niet zolang geleden nam Udavum Karangal het Parivartan-project in gebruik. Dit is een ambulant geestelijk gezondheidszorg project met als belangrijkste doel kansarme mensen met een geestesziekte te behandelen en hun familie buurtgenoten te ondersteunen, zodat zij in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Omdat deze mensen erg arm zijn worden de behandeling en de medicijnen gratis verstrekt. Momenteel worden 310 mensen door Udavum Karangal behandeld en ondersteund.
In totaal wonen er 160.240 mensen in het Parivartan verzorgingsgebied. Ze leven in 33.473 huishoudens in 160 dorpen.
Ook begeleidde UK 320 dorpsbewoners naar ziekenhuizen waar mensen, die onder de armoede grens leven, gratis behandeld kunnen worden. Verder biedt UK ook gratis medicijnen en voedingssupplementen aan dorpsbewoners die in (medische) nood zijn.
Udavum Karangal wil dit Parivartan-project graag uitbreiden, omdat de reacties van de bevolking heel positief en bemoedigend zijn.
Daarom willen wij een tweede ‘mobile-clinic-busje’ (wij hebben het een ‘mobiele huisartsenpost’ genoemd) aanschaffen om aan deze wens en behoefte te voldoen.
De geraamde aanschaf- en inrichtingskosten van een Tata Winger-busje zijn ongeveer €17.500,-

*************************************

 
Parivartan betekent 'transformatie'. Dit is een mobiele huisartsenpost voor achtergestelde arme mensen in de stad Coimbatore en verder afgelegen dorpen. 

De stad Coimbatore is een belangrijke industriestad in de staat Tamil Nadu in India. De stad is gelegen in het gelijknamige district Coimbatore, tegen de grens van Kerala, en heeft  bijna 1 miljoen inwoners. De stad heeft als bijnaam "cotton city" (katoenstad), verder vind je er auto- en sieradenindustrie. 

Met deze mobiele huisartsen-post wil Helpende Handen mensen van alle leeftijden (maar vooral vrouwen en kinderen) bereiken die aan verschillende lichamelijke en psychisch/psychiatrische ziektes lijden en die door geldgebrek, afstand e.d. geen gebruik kunnen maken van lokale instanties. De hulpverleners van Helpende Handen willen deze mensen ter plaatse gaan behandelen. Ook willen zij preventie-programma’s aanbieden, zodat mensen bewustzijn krijgen van en geïnformeerd worden over verschillende ziektes en hoe ze deze kunnen voorkomen of vroegtijdig kunnen onderkennen. 

Helpende Handen heeft de afgelopen periode ter plaatse grondig onderzoek gedaan naar de noodzaak van dit project.
Wat houdt het project “Gezondheidszorg tot aan de deur” in?

Het district Coimbatore telt bijna 4½ miljoen mensen. In de stad wonen veel kansarme mensen in slopenwijken die geen gebruik kunnen maken van de (basis) gezondheidszorg. Ook in de verder afgelegen meer onherbergzame en moeilijk te bereiken gebieden wonen veel kansarme mensen (bijna 80% van het district). Deze arme mensen maken weinig tot geen gebruik van de gezondheidszorg, omdat ze een dagloon niet kunnen missen en de afstand naar een ziekenhuis of gezondheidspost vaak te groot is. Bovendien hebben ze geen onderwijs gevolgd en hebben ze geen notie van de belangrijkheid van gezondheid en hygiëne. Zodoende kan een kleine schade grote gevolgen hebben. 

Steven Vidyakaar en zijn Helpende Handen medewerkers willen deze drempel verlagen door de gezondheidszorg naar de mensen toe te brengen. Een mobiele basis-gezondheidszorg-post vergroot de toegankelijkheid van de basis-gezondheidszorg. Gezondheidszorg waar elk mens recht op heeft. Het basis-gezondheidszorg-project richt zich speciaal op kinderen en vrouwen. 

Voor de start van deze basisgezondheidszorg zijn eenmalige investeringen nodig, zoals de aanschaf en inrichting van een kleine bus en de nodige medische apparatuur. Verder zijn er natuurlijk de jaarlijks terugkerende kosten, zoals brandstof-, reparaties en onderhoudskosten, salarissen en kosten voor medische artikelen (verband  e.d.).

Deze mobiele huisartsen-post zal 26 dagen per maand of te wel 312 dagen per jaar in gezet worden voor de arme bevolking.Er zijn goede contacten met andere gezondheidszorgvoorzieningen, zoals enkele ziekenhuizen. Daar waar nodig kan Helpende Handen patiënten verwijzen. In veel gevallen worden de behandelkosten niet in rekening gebracht of verlaagd.
 

De totale kosten voor de eerste drie jaar van dit “Gezondheidzorg tot aan de deur” zijn  € 36.000,-

Wij financieren dit project, met een premie van 55% van Wilde Ganzen, voor een beperkte periode van 3 jaar. In de uitwerking gaan wij er vanuit dat na deze 3 jaar Udavum Karangal zelf dit project voort kan en zal zetten.

Wij hebben zeer positieve ervaring met initiatiefnemer Steven Vidyaakar en Udavum Karangal. Alle door ons gesponsorde projecten (klaslokalen, schoolbussen, e.d.) werden uitgevoerd zoals vooraf besproken en worden tot op de dag van vandaag duurzaam en professioneel voortgezet.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

bedden voor het HH-ziekenhuis

bedden voor het HH-ziekenhuis

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile