Financieel jaarverslag 2022

Financieel staat onze Stichting Helpende Handen India er goed voor.
Wij genereren inkomsten via onze vaste sponsoren, donaties en acties.
Wij hebben géén kantoor, inventaris, etc.
Wij zijn vrijwilligers (wij hebben géén personeelskosten).
De vaste inkomsten van maandelijkse sponsoren lopen iets terug.
Wij hebben geen schulden.
Wij hebben dit jaar weer een laag kostenniveau (€ 842,67).

Per 5 januari 2023 zijn aan de huidige aangepaste wettelijke verplichtingen (WBTR) voldaan en zijn alle officiële stukken door en bij de notaris ondertekend.
Met dank aan de notaris, die geheel kosteloos heeft meegewerkt.

***********************************************
Financieel staan wij er goed voor.

Wij genereren inkomsten via onze vaste sponsoren, donaties en acties.

We hebben géén kantoor, inventaris ect.
We zijn vrijwilligers (we hebben geen personeelskosten en we doen ook niet aan representatie).

De vaste inkomsten van maandelijkse sponsoren lopen iets terug en door Corona hebben we minder inkomsten kunnen genereren.We hebben meerdere projecten gefinancierd en afgerond m.b.v. Wilde Ganzen:
* dialyseapparaten (onze bijdrage € 53.009,-)
* meubilair en computers JCC (onze bijdrage € 16.696,-)
* bouw crematorium (onze bijdrage € 60.000,-)

En zonder Wilde Ganzen:
* mondkapjes (€ 15.085,-) 

We hebben géén schulden, maar hebben een groot deel van onze spaarrekening gebruikt.
We hebben dit jaar weer een laag kostenniveau (€ 933,89).

Financieel staan we er goed voor.
We genereren inkomsten via onze vaste sponsoren, donaties en acties.
We hebben géén kantoor, inventaris ect.
We zijn vrijwilligers (en hebben derhalve geen personeelskosten en we doen ook niet aan representatie).
De inkomsten zijn vrijwel stabiel.
We hebben meerdere projecten gefinancierd m.b.v. Wilde Ganzen.
Sommige projecten hebben wij dit kalenderjaar afgerond, andere zijn lopende meer-jarenprojecten:
- Parivartan geitenproject
- renovatie Kutty Pappas, Atmashanthi Block en Thagayagam Block
- schoon water project
- zonnepanelen- en warmwaterboiler-project
- speelgelegenheid bij het HH-ziekenhuis
- diepvriezer voor Shantivanam
- leer- en hulpmiddelen voor de HH-school.

We hebben géén schulden.
We hebben dit jaar weer een laag kostenniveau (4,28%)

*******************************************

************************************************

Financieel staan we er goed voor.
We genereren inkomsten via onze vaste sponsoren, donaties en acties.
We hebben géén kantoor, inventaris ect.
We zijn vrijwilligers (en hebben derhalve geen personeelskosten en we doen ook niet aan representatie).
De inkomsten zijn vrijwel stabiel (lichte achteruitgang bij vaste sponsoren).
We geven jaarlijks € 6500 rechtstreeks aan het project om de kinderen te sponsoren.
We hebben drie  projecten (multi purpose hal, dental health kliniek en ziekenhuis) m.b.v. Wilde Ganzen (mede) gefinancierd en afgerond (behalve het ziekenhuis).
We hebben géén schulden.
We hebben dit jaar weer een laag kostenniveau: bankkosten en administratieve kosten (€382,06)

***********************************************

Jaarverslag 2016

Onze Helpende Handen activiteiten in 2016

Ook in 2016 zijn wij weer volop actief geweest om de wensen van Steven Vidyaakar en zijn team uit te laten komen.
Het financiële overzicht van 2016 laat, net als in voorgaande jaren, niet alle gegenereerde sponsorgelden zien. Daar waar mogelijk worden sponsorgelden door de sponsor direct op de HH-project-rekening van Wilde Ganzen gestort. In onze boekhouding is dat dan niet zichtbaar. De overstromingen van eind 2015 hebben een enorme impact gehad voor de bewoners van HH en vooral voor de arme mensen die in de bedding van de rivier de Coocum of daar vlak bij hun hutjes hebben gebouwd. Vanzelfsprekend hebben wij financiën vrijgemaakt om de schade te herstellen en vooral ook te zorgen dat de mensen medische zorg kregen.

In 2016 zijn wij steeds actief betrokken geweest bij de Parivartan 1 en 2 projecten in Coimbatore en de gehuchten nabij Ooty en Coonor in de Nillgiri Hills, zodat deze verder uit gebouwd en duurzaam kunnen worden. Inmiddels is de multi purpose Hall gefinancierd en recent ook in gebruik genomen. Deze veel gebruikte overkapping wordt gebruikt voor met name Parivartan 1 (zie voor achtergrondinformatie onze website onder Helpende Handen Nederland / actueel). Dutch Plantin uit Boekel heeft een deel gefinancierd. Het busje en de 2 scooters worden door het Parivartan 2 team intensief gebruikt. De wegen in de bergen zijn vaak moeilijk begaanbaar.
Daarnaast hebben wij samen met Wilde Ganzen in 2016 het meubilair en de verdere inrichtingskosten van de 8 nieuwe klaslokalen gefinancierd. 

In 2016 (en dat zal ook zo zijn in 2017) zijn wij vooral actief geweest voor het nieuwe Gayathri HH-ziekenhuis in Tiruverkadu, bestemd voor de meest kansarmen uit de omgeving en de bewoners van HH. Er is moeilijk een onderscheid te maken in activiteiten en resultaten, omdat dit groot opgezette project over meerdere jaren gepland staat. In 2014 werd eerst  de bouwgrond bouwrijp gemaakt en werd er gestart met de bouw van het ziekenhuis. Eind 2016 werd het dak (de tweede verdieping) gestort. Een enorme klus waar een tiental bouwvakkers de meer dan 40 grote betonwagens in ander halve dag hebben verwerkt. Het ziekenhuis kreeg steeds meer vorm. Dagelijks werken er meer dan 200 vrouwen en mannen. De binnen - en buitenmuren worden momenteel gestukt. Onze stichting heeft zich vooral bezig gehouden met de financiering van de ‘moeder en kind’ afdeling. Ook hebben wij, na gedegen overleg met Pappa Steven en zijn bouwteam, hier in Nederland, met behulp van de Stichting Medic in Apeldoorn, Vidotrans in Heerenveen en Dental Health  International  Nederland, 50 bedden met matrassen, nachtkastjes, een beval-bed, enkele medicijnwagentjes en verschillende medische - en tandheelkundige instrumenten bij elkaar verzameld. Dit alles gaat, in samenwerking met een verscheper in Rotterdam en een in Chennai, medio 2017 in een grote container per boot naar de haven van Chennai. Transportbedrijf Bom uit Venray heeft voor ons, tegen een heel schappelijke prijs, de vervoerskosten naar Heerenveen verzorgd.

Er was grote behoefte aan een personen- en een ambulance-busje. Deze busjes worden nu gebruikt om in de regio naar de dorpjes  toe te gaan. Een verpleegkundige en een maatschappelijk werkster gaan de mensen informeren over het ziekenhuis en maken tevens een inschatting van de actuele gezondheidsproblemen. Later worden deze busjes gebruikt voor het ophalen en na behandeling terug brengen van zieken.  Veel mensen ‘durven’ geen gebruik te maken van deze voorzieningen. Ze weten vaak de weg in de gezondheidszorg niet en zijn vooral bang dat ze de kosten niet kunnen betalen. De door HH geboden gezondheidszorg wordt gratis of daar waar mogelijk tegen een (kleine) vergoeding verstrekt. Mensen met een goed inkomen betalen iets meer voor de genoten behandeling. Het meer-bedrag komt ten goede aan de kosten voor de behandeling van de arme mensen. Een gebaar van solidariteit. Bovendien blijft de zorg zo betaalbaar en duurzaam.

Financieel staan we er goed voor.
We genereren inkomsten via onze vaste sponsoren, donaties en acties.
We hebben géén kantoor, inventaris ect.
We zijn vrijwilligers (en hebben derhalve geen personeelskosten en we doen ook niet aan representatie).
De inkomsten zijn vrijwel stabiel (lichte achteruitgang bij vaste sponsoren).
We geven jaarlijks € 6500 rechtstreeks aan het project om de kinderen te sponsoren.
We hebben twee  projecten  (2015-0462 project meubilair en project mobiel gezondheidscentrum) m.b.v. Wilde Ganzen gefinancierd.
We hebben géén schulden.
We hebben dit jaar weer een laag kostenniveau: bankkosten, administratieve kosten en een nieuwe laptop om de vele presentaties die we geven te waarborgen (3,49%).

Wat we niet uitgeven staat op onze spaarrekening voor volgende projecten, zoals o.a. voor de inhoud en het vervoer van de container, de moeder en kind locatie  en onderhoud en renovatie van de oudere gebouwen. Verschillende van deze oudere gebouwen zijn nodig toe aan een flinke opknap beurt. Volgens de planning zal er medio 2017 met deze renovatie gestart worden

**************************************************************

Jaarverslag Helpende Handen India 2015


Onze Helpende Handen activiteiten in 2015

Ook dit jaar zijn wij weer volop actief geweest om de wensen van Steven Vidyaakar en zijn team uit te laten komen.

Het financiële overzicht van 2015 laat, net als in voorgaande jaren, niet alle gegenereerde sponsorgelden zien. Daar waar mogelijk worden sponsorgelden door de sponsor direct op de HH-project-rekening van Wilde Ganzen gestort. In onze boekhouding is dat dan niet zichtbaar.

Eerdere jaren hebben wij ons ingezet voor Parivartan I, een mobiele huisartsenpost voor de regio Coimbatore. Dit project werd door ons in zijn geheel gefinancierd. Dit project voldoet helemaal aan de vooraf vastgestelde doelstellingen. Sterker nog, ze overtreffen zelfs deze verwachtingen. Veel mensen zijn de afgelopen tijd behandeld en ondersteund door het Parivartan-team, onder leiding van Ratan.

Nu dit project zo goed draait heeft Steven voorgesteld een tweede Parivartan-project te starten. Nu in de regio rondom Ooty en Coonoor, midden in de afgelegen gebieden in de Nillgiri Hills. Hier wonen veel 'stammen' die niet of nauwelijks gebruik (kunnen) maken van de gezondheidszorg. Ze wonen te afgelegen en te ver weg en hebben vaak ook de (financiële) middelen niet. Dit project zal er iets anders uit gaan zitten.
In Ooty wordt een ruimte gehuurd. Hier zullen een arts en enkele
verpleegkundigen de patiënten gaan zien. Het betreft vooral psychiatrisch zieke mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Vanzelfsprekend zal er ook aandacht zijn voor lichamelijke klachten en klachten van meer sociale en financiële aard. Het is de bedoeling dat enkele verpleegkundigen en maatschappelijk werkers met een busje en 2 motors de afgelegen bergachtige gebieden in gaan. Ze gaan daar patiënten zien en daar waar mogelijk behandelen. Indien nodig worden zij voor nader onderzoek met het busje naar de huisartsenpost gebracht. Verder zullen zij deze patiënten en hun familie regelmatig bezoeken. De continuïteit van een behandeling is van groot belang. De familie en de dorpsbewoners worden gestimuleerd de patiënt te accepteren, hem op te nemen in de dorpsgemeenschap en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn welzijn. Het welslagen van dit project valt of staat bij deze samenwerking.
Wilde Ganzen steunt dit project met een premie. De totale kosten bedragen iets meer dan € 36.000,-. Dit jaar hebben wij al veel sponsorgelden ontvangen. Hopelijk kunnen wij het totaal bedrag medio 2016 overmaken.
Zodra wij meer informatie hebben zullen wij hierover op onze website en in onze nieuwsbrief informatie verstekken. 

In april zijn wij gestart met een Facebook pagina  ‘Helpende Handen India Community’.

In juni 2015 zijn wij, na een onderbreking, weer gestart met het uitgeven van ons geheel vernieuwd Nieuwsbericht. Wij krijgen regelmatig positieve reactie op ons opnieuw uitgegeven Nieuwsbericht.
Mocht u belangstelling hebben dan sturen wij het Nieuwsbericht graag per mail naar u toe.

Tijdens de India-markt (24 juni) op het Dendron College Horst presenteerden leerlingen hun ervaringen van de bijzondere reis die zij maakten in december 2014. Naast de presentaties van de Indiareis, een fototentoonstelling en filmbeelden over het project was er veel meer te beleven. De kleine aula van school wordt voor even omgetoverd tot een stukje India waar men kennis kon maken met deze bijzondere cultuur. Voorafgaand aan de markt werd een, door leerlingen, ouders en leerkrachten, Indiaas diner geserveerd. De opbrengst was voor  Helpende Handen

In de zomer deden Koen van den Hurk en 5 collega’s van Dutch Plantin en Van Doren Engineers mee aan de Marathon van Berlijn en zamelden geld in voor Helpende Handen. Zij doneerden € 7500,-. Koen, voor zijn werk vaker in India, heeft dit bedrag persoonlijk overhandigd aan Ratan, de rechterhand van Steven in Coimbatore. Koen: ‘Ik ben erg onder de indruk wat Udavum Karangal allemaal doet voor kansarme mensen.’ Ook Steven, Ratan en de UK-staf vonden het bezoek van Koen prettig en veelbelovend.

In augustus werd door de politie van Tiruvannamalai aan Steven en zijn team verzocht of zij een ontredderde Nederlandse vrouw tijdelijk wilden opvangen. Zij werd enkele maanden liefdevol opgevangen en verzorgd. Met steun van Pappa Steven, de Venrayse Stichting en haar familie kon deze mevrouw, met een nieuw paspoort en uitreisvisum, na een periode van enkele weken onder begeleiding veilig en aangesterkt terugreizen naar Nederland.

Tijdens de jaarlijkse Werelddag in Venray, op de laatste zondag van de maand september,  waren wij met onze stand weer aanwezig. Wij nemen als Stichting vanaf het begin deel en hebben nog altijd prachtig weer gehad. De bezoekers en wij genoten ook dit jaar weer van een ontspannen kleurrijke manifestatie en genoten van het heerlijke najaarszonnetje. Door de verkoop van enkele Indiase artikelen en enkele donaties kunnen wij een mooi bedrag overboeken op de rekening van WG voor het Parivartan II project.

De locaties voor mannen en vrouwen in Tiruvannamalai zijn sinds oktober helemaal klaar en in gebruik genomen. Zo biedt ‘Ramana’ aan vrouwen met een psychiatrische ziekte e/o verstandelijke beperking gratis onderdak, voedsel, kleding en medische zorg. Nadat ze volledig hersteld zijn worden deze vrouwen, daar waar mogelijk, herenigd met hun familie en worden dan langer durend door HH begeleid. Met de 55% van Wilde Ganzen doneerde Helpende Handen in de afgelopen 2 jaar € 164.000,- voor dit prachtige project. Dit jaar werd dit project afgesloten. Met grote dank aan de sponsoren en aan Wilde Ganzen.

De nieuwe locatie in het buitengebied van de tempelstad Madurai vordert gestaag. De door een bevriende Stichting gesponsorde grote generator voldoet helemaal en wordt veel gebruikt. Hartelijk dank voor deze bijdrage.

Sinds enkele jaren worden wij langer durend gesponsord door van Dutch Plantin en van Doren Engineers. Op 5 november bracht directeur Jos van Doren een bezoek aan Udavum Karangal in Coimbatore. Het bezoek aan de vestiging in Coimbatore was niet toevallig. Het familiebedrijf heeft zijn hoofdvestiging van haar Indiase activiteiten in Coimbatore. Jos was onder de indruk van wat HH allemaal doet voor de minstbedeelden in deze samenleving. Niet alleen voor de mannen en vrouwen met een psychiatrische ziekte of een verstandelijke beperking, maar vooral ook voor de vele (opgevangen) weeskinderen. 
Jos overhandigde namens het familiebedrijf cheque van  € 5.000,00 voor stichting Udavum Karangal. 23 Sportieve medewerkers lieten zich sponsoren voor hun deelname aan de Marathon van Eindhoven.
Jos: ‘We stimuleren een gezonde en sportieve levensstijl en het is goed om te zien dat dit zijn vruchten afwerpt. Bovendien is ons goede doel in India hier enorm bij gebaat. Tijdens mijn bezoek aan deze locaties heb ik met eigen ogen gezien hoe belangrijk dit werk is. En hoe dankbaar de mensen zijn voor de hulp die zij krijgen. Mede door de betrouwbare contacten met de Stichting HH-India in Nederland weten we precies waar het geld naartoe gaat. Mede hierom hebben wij Van Doren Engineers en Dutch Plantin besloten om ons voor langere tijd te verbinden aan Udavum Karangal.’
Wij willen via deze weg van Dutch Plantin en van Doren Engineers hartelijk bedanken en hopen nog vele jaren met hen te mogen samenwerken. 

In november 2015 werd HH-India ernstig getroffen door een grote overstroming, dit t.g.v. hevige een langdurige regenval, waardoor de Cooum rivier ver buiten zijn oevers trad. De schade was enorm, niet alleen voor HH maar ook voor de lokale arme bevolking. Alles maar dan ook alles stond langere tijd onder water. De financiële schade was groot, maar er was vooral veel persoonlijk leed en schade. Ook werd de gezondheidssituatie van de bevolking bedreigd. Pappa Steven en zijn team hebben, om de eerste nood van de bevolking te lenigen, al heel snel meer dan 2000 gratis hulppakketten uitgedeeld. Recent werden er nog eens 1500 pakketten uitgedeeld. Bovendien werd er een grootschalig gezondheidsprogramma opgestart, om met name ziektes te voorkomen. Onze stichting Helpende Handen India heeft beide noodhulp-programma’s gefinancierd. Behalve deze pakketten hebben wij ook de herstel werkzaamheden van Udavum Karangal mee gefinancierd. Twee Nederlandse noodhulp-fondsen doneerden ieder € 10.000,- noodhulp. Met onze bevriende Stichting Santpoort Helpt Madras hebben wij nog eens € 20.000,- vrij gemaakt voor deze noodhulp. Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden al heel ver gevorderd. De HH-bewoners zijn gelukkig weer allemaal terug in hun woningen. Begin 2016 hebben wij bijna € 8000,- overgeboekt om de flink beschadigde muur aan de rivierzijde van het ziekenhuisterrein te herstellen. Deze muur moet het rivierwater tegenhouden. Op advies van een bouwonderneming is er nu een stevige dubbele muur gebouwd, die ook voor de toekomst bestand is tegen wateroverlast.

Op tweede kerstdag werd in ‘het Helder’ te Overloon een bijzonder mooi concert voor de Vrede verzorgd door Paul en Herman. Wij mochten en presentatie geven over HH en special over de inrichting van 8 nieuwe klaslokalen. Een project dat wij in 2016, met een premie van Wilde Ganzen, willen gaan financieren. De gehele entree-opbrengst werd door de sympathieke muzikanten gedoneerd voor dit HH-project. Behalve dat schonken de eigenaren van het Helder een mooi bedrag en doneerde een mevrouw €100,- en een andere aanwezige mevrouw 'zomaar' € 800,-. Hoe 'warm' kan geld gegeven zijn!

Loes uit Venray maakte haar droom waar. Ze reisde om de wereld en publiceerde een boek 'Eten voor Eten'. Dit jaar genoten kinderen en vrouwen op kosten van Loes van een over heerlijk kerstdiner.

Zoals al vele voorgaande jaren konden wij ook dit boekjaar weer een mooi bedrag overboeken voor de ondersteuning van de vele HH-weeskinderen. Onze vaste sponsoren willen wij hartelijk bedanken. Juist omdat wij vooraf weten hoeveel geld wij elk jaar over kunnen boeken, kan Steven goede en concrete plannen maken voor de ontwikkeling van deze kinderen.

In onze Nieuws Berichten of op onze Facebook-pagina hebt u wellicht gelezen dat er inmiddels ongeveer 85 jonge vrouwen gehuwd zijn. Zij zijn allemaal opgegroeid in Udavum Karangal onder de zorgzame vleugels van Pappa. Inmiddels is Pappa al minstens 80 keer opa.
Het is fantastisch te zien hoe deze kwetsbare kinderen van weleer nu volwassen vrouwen zijn geworden, die met hun partner voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen en een volwaardig lid van de Indiase samenleving zijn geworden. Voor Steven is onder andere dit de pluim op zijn werk en zijn onvermoeibare inzet.

Ook dit jaar willen wij www.lrinternet.nl hartelijk bedanken voor de website die zij geheel gratis voor ons verzorgt. Via deze weg kunnen wij u bereiken.

De hechte relatie tussen Helpende Handen en het Dendron College in Horst aan de Maas is al jaren stabiel. Jaarlijks worden er sponsoractiviteiten georganiseerd. De laatste jaren hebben wij, met enkele docenten, vooral aandacht gehad voor de duurzaamheid van een project als HH en voor een duurzame stabiele implementatie binnen de school van de zgn. 'Derde Wereld problematiek'. Inmiddels zijn er 15 jonge leerlingen actief als ambassadeur van HH. Enkele zijn ouderejaars die eerder onder begeleiding een bezoek brachten aan HH in India. Wij zijn heel blij en ook trots dat wij dit samen met het Dendron College hebben weten te bereiken voor zoveel jonge mensen.

*************************************************************


Warning: Attempt to read property "content_title" on bool in /data/cms/releases/469/core/core/core.func.php on line 2149

WERKJAAR 2014

Activiteiten:
Het sponsorprogramma bestond/bestaat in 2014 uit een aantal activiteiten:

  1. We geven jaarlijks € 6500,- rechtstreeks aan het project om de kinderen te sponsoren.
  2. We hebben twee grote projecten (Ramana en Parivartan)  m.b.v. Wilde Ganzen afgesloten.
    Daarin laat de jaarrekening een negatief resultaat zien (€ 39316,47).
  3. Drie kleine projecten (biogas-installatie, een waterput en een waterzuiveringsapparaat) hebben wij in 2014 deels gerealiseerd. De waterput werd in 2014 in gebruik genomen op de locatie van het UK-ziekenhuis in Thiruverkadu.

Financiële rekening:
De stichting Helpende Handen is  een vrijwilligersorganisatie en we hebben derhalve geen personeelskosten of overhead in de zin van representatie.
Soms genereert de stichting meer geld voor een project dan nodig is. Wat niet wordt uitgegeven staat op de spaarrekening voor volgende projecten (*). Daar waar Udavum Karangal goed onderbouwde projecten aan ons voorlegt, nemen wij deze in overweging en vragen een premie aan bij Wilde Ganzen. Het grootste gedeelte van de projecten kent een zgn. ‘co-financiering’ via Wilde Ganzen.
Ondanks de extra investering in 2014 is de stichting financieel gezond. De reserves lieten die extra investering toe. We genereren structureel inkomsten via onze vaste sponsoren, donaties en acties.
We hebben ook dit jaar weer ons normale lage kostenniveau: bankkosten, administratieve kosten.
Soms komen cumulatieve projectkosten niet direct terug in het financieel overzicht. In overleg met Wilde Ganzen is afgesproken dat sponsoren (zoals bijvoorbeeld scholen) het sponsorgeld direct op de Wilde Ganzen bankrekening storten. Op de HH-rekening is dit dan niet terug te zien. Het zijn tenslotte geen inkomsten als zodanig.

ANBI:
Het afgelopen jaar hebben wij onze administratie aangepast aan de nieuwe wettelijke IBAN-betaal-normen.

Werving:
In 2014 zijn wij weer actief geweest om gelden te generen voor de verschillende projecten en hebben wij daar waar mogelijk ons Helpende-Handen-gezicht laten zien. Onze presentaties zijn opgebouwd aan de hand van de zgn. millenniumdoelen. Wij willen mensen breed informeren: van mondiaal, via India naar Helpende Handen.
Zo hebben wij presentaties verzorgd op het Karel de Grote College in Nijmegen, op de Stedelijke Scholengemeenschap te Nijmegen en het Dendron College in Horst. De leerlingen en docenten van deze middelbare scholen hebben als tegenprestatie sponsoractiviteiten uitgevoerd.
De Dendron-Helpende Handen ambassadeurs en hun begeleiders zijn de initiatiefnemers van het binnen deze school breder opgezette lesprogramma ‘Wereldbeschouwing’.
De nieuwe Dendron-ambassadeurs zijn in december naar India geweest en hebben daar behalve enkele mooie toeristische plaatsten ook het project bezocht. Vooral de activiteiten op de UK-school maakten veel indruk bij de ambassadeurs.
Zonder tegenprestatie (geen sponsoractie) hebben wij verschillende presentaties gegeven op Petrus Banden basisschool in Venray.
In Sandpoort werd een prachtige duinwandeling georganiseerd ten behoeve van het algehele project. Bovendien genereerde de Sandpoort-groep tijdens enkele activiteiten (o.a. een bazaar) sponsorgeld.
Daarnaast hebben wij verschillende presentaties verzorgd voor de Vastenaktie in de gemeente Horst aan de Maas. Zo  verzorgden wij presentaties tijdens enkele kerkdiensten en vertelden over onze activiteiten tijdens vergaderingen en bijeenkomsten van de Vasten actie.
Verder werden wij uitgenodigd om onze Helpende Handen stand in te richten tijdens  het 30 jarig jubileum van de firma Manders Automation in Venray. Wij kregen een mooi bedrag gesponsord.

Samenwerking:
Om lokale mensen te informeren over het effect van ‘goede doelen-hulp’ in het algemeen, werd drs. Sara Kinsbergen uitgenodigd om haar uitgebreide onderzoek op dit terrein , dat in opdracht van Wilde Ganzen werd uitgevoerd, toe te lichten.
In september hebben wij de Stichting Helpende Handen gepresenteerd tijdens de Mondiale Wereld dag in Venray.
In augustus hebben wij voor enkele docenten en leerlingen van het Karel de Grote College een kort bezoek aan Udavum Karangal  voorbereid en samengesteld.
In december hebben wij, in goed overleg met Wilde Ganzen en Udavum Karangal in India, het bezoek van de projectmanager van Wilde Ganzen  aan het Helpende Handen Ramana project in Tiruvannamalai voorbereid en samengesteld. 

Speerpunten 2015:
Het aankomende jaar 2015 zullen wij ons vooral richten op het in Thiruverkadu nieuw te bouwen ‘Gayathri Medical Mission Hospital’ (het Udavum Karangal lokale Ziekenhuis) en een vervolg op het Parivartan-project (een tweede mobiele huisartsenpost) *.
Daar waar nodig zullen wij ook kleinere deelprojecten sponsoren, zoals de biogas- en de waterzuiveringsinstallatie. 

 

 

 

 

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile