Jeevan Community College

Dit Jeevan Community College wil kansarme (jonge) vrouwen, een voor iedereen betaalbare medische opleidingen aanbieden, zodat zij straks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Inleiding:
Helpende Handen (HH) omvat 3 onafhankelijke stichtingen.
Voor waarschijnlijk elk mens zijn: een thuis hebben, onderwijs kunnen volgen en gezondheid, heel belangrijke levensgebieden. Sinds de oprichting in 1983 heeft initiatiefnemer Steven Vidyaakar (1953) aan deze 3 levensgebieden aandacht besteed en vorm gegeven.

Udavum Karangal Services (1983) (Chennai, Coimbatore, Thiruvanamalia, Madurai):
Van 1983 is hij, met zijn staf, voortdurend bezig geweest om aan de meest kwetsbare, verstoten en in de steek gelaten mensen een thuis te bieden:
- kinderen t/m 18: wezen, gezond, lichamelijk e/o verstandelijk beperkt
- volwassenen: mannen en vooral vrouwen, lichamelijk e/o verstandelijk beperkt e/o een psychiatrische ziektebeeld e/o ernstig getraumatiseerd
- ouderen: in de steek gelaten dementerende e/o stervende ouderen

Udavum Karangal Educational Trust (1997) (Chennai, Coimbatore):
- crèches, kleuterklassen, basis en middelbaar onderwijs voor HH-kinderen en 1500 kansarme kinderen uit de omgeving
- speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking
- beroepsonderwijs: m.n. empowerment van (jonge-)vrouwen. Zie verderop*.

Sri Gayathri Medical Mission & Research (2014):
- voor de meest kansarme mensen: poliklinieken (huisarts, tandarts, KNO, maag/darm, apotheek, laboratorium, fysiotherapie)
- sinds 2018 een 50 bedden-tellend ziekenhuis, waar nu ook de poliklinieken gehuisvest zijn.
- mobiele huisartsenpost (Coimbatore)

Zoals ook hier in Nederland is Steven steeds vaker actief bij het terugplaatsen van opgevangen kinderen en volwassenen naar hun thuissituatie.
Zo is het Parivartan-geitenproject en veel belovend project. Herstelde / gestabiliseerde mensen worden intensief begeleid naar een terugkeer naar hun gezin en dorp. Een maatschappelijk werker doet grondig onderzoek naar de haalbaarheid. Deze mensen krijgen, na een training, een geitenkoppel mee, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn. Zij worden langer durend begeleid.
In het kader van 'empowerment' worden kwetsbare vrouwen (in en buiten HH) begeleid en geholpen om een onafhankelijk leven op te bouwen buiten het project. Zij krijgen bijvoorbeeld een naaimachine of worden geholpen bij het inrichten van een klein winkeltje (soort micro-krediet). Schoolgaande kansarme kinderen (vooral meisjes) uit de iets verder gelegen gebieden krijgen een leenfiets aangeboden, zodat ze naar school kunnen fietsen. De ouders en het kind worden eerst gescreend en moeten een kleine eigen bijdrage leveren.

Wij, Helpende Handen Nederland, ondersteunen Steven Vidyaakar vooral financieel. Daarnaast is er sinds 1997 een hechte relatie gegroeid, zakelijk en vriendschappelijk, waarbij wij Steven, daar waar gewenst ook ondersteunen met onze kennis.
Er is intensief skype- en mailcontact. Bovendien gaan wij (bijna) jaarlijks op eigen kosten naar HH India.

Het nieuwe HH-ziekenhuis is sinds 2018 operationeel. Gaande weg worden alle afdelingen in gebruik genomen.

Links naast het ziekenhuis is nog een groot stuk grond beschikbaar. Steven heeft dit ooit tegen een zeer aantrekkelijke prijs van een Indiase ‘well-wisher’ gekocht. Het stuk grond ligt in de Cooum-rivierbedding. Net als de ziekenhuislocatie is ook dit terrein opgehoogd tot straatniveau. Hierdoor is het vrij van overstromingen. Sinds 2014 is er met de overheid overleg om op dit terrein het Jeevan Community College te gaan bouwen.

*Jeevan Community College (Thiruverkadu / Chennai)
Empowerment:
Dit College wil kansarme (jonge) vrouwen, een voor iedereen betaalbare medische opleidingen aanbieden, zodat zij straks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Zo zijn er straks opleidingen voor:  verpleegkundige, assistent oogheelkunde, operatie assistent, laboratorium assistent, fysiotherapie assistent, etc.
Veel jonge vrouwen zullen de eerste in hun gezin zijn die een dergelijke, op de praktijk gerichte, opleiding kunnen gaan volgen. Hun stamgezinnen / ouders zijn arm en zijn (ook door andere omstandigheden) niet in de gelegenheid hun kinderen te laten studeren. Zij werken voor weinig geld in de bouw, op het land  of in de industrie. Vaker is de vader of moeder afwezig of ziek.
Deze opleiding is voor veel leerlingen een (logisch) vervolg op hun schoolperiode op de HH-RVN-school.
Het College heeft nauwe betrekkingen met universitaire ziekenhuizen in de omgeving van Chennai (scholing en stageplaatsen). Ook binnen het HH-Gayathri-ziekenhuis zijn stageplaatsen.
Het Jeevan Community College wil voorzien in een kwalitatief hoog niveau onderwijs. De opleidingen sluiten aan bij de praktijk, zodat de studenten na afronding gemakkelijk een baan kunnen vinden.
Sinds 2017 worden er, binnen de HH-basis-en middelbare school, reeds medische cursussen verzorgd. Het is nu tijd om een apart goed geoutilleerd College te verwezenlijken. Er zijn nu en straks veel jonge vrouwen die graag gebruik willen maken van deze studie mogelijkheden. 

Wij als Nederlandse Stichting kunnen niet de gehele kosten van dit gebouw voor onze rekening nemen. Wij zullen, in samenwerking met Wilde Ganzen, Fondsen, individuele sponsoren en inkomsten uit activiteiten, zeker een substantieel deel van de bouw en inrichting voor onze rekening nemen.

Wilde Ganzen staat, zoals bij al onze projecten, helemaal achter de bouw, inrichting en aankleding van dit Jeevan Community College initiatief.

Bij de foto's: rituele reiniging van de bouwgrond voor het nieuw te bouwen Jeevan Community College

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeevan Community College

Het nieuwe JCC gebouw

Parivartan geitenproject

Moederdag in Helpende Handen

25 jarig jubileum Stichting Helpende Handen India

bouwvakker: arbeidsongeschikt en geïnvalideerd door een ongeluk op de bouw

een bijzonder geitenproject

aanmelden voor de HH-basisschool

de bouw van het crematorium verloop voorspoedig

dialyse-behandeling

noodhulp aan Irula stamgemeenschap

blij met de rolstoel

Steven Vidyaakar deelt met zijn HH-team voedsel uit aan lepra-patienten.

de mondmaskers zijn op dinsdag 1 juni aangekomen

massale lijkverbrandingen van Corona-doden (foto van internet)

verleden - heden - toekomst

Ratan overhandigd naaimachines 

inzegening bouwgrond JCC

Steven overhandigd een zak rijst

Dank jullie wel.

Corona maatregelen worden uitgelegd

Meisjes verdienen een eerlijke kans ...

HH-hulp voor Indra en haar familie-leden

Helpende Handen deelt voedselpakketten uit op locatie.

in de rij voor een voedselpakket 

... dankzij uw steun !

Helpende Handen medewerker deelt voedselpakketten uit.

leven in een slum

rituele reiniging van de bouwgrond voor het nieuw te bouwen Jeevan Community College

Ratan overhandigt een koppel geiten 

Huwelijk Priya en Ratan
vrijdag 28 juni 2019

Jothi heeft een bijzondere award ontvangen.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile